– Mange barn får sin seksuelle «utdannelse» via porno

Overgrepstrend blant barn må forbygges, mener fagmann.

Erik Oksavik i Stine Sofie-stiftelsen.  Foto: Privat

nyheter

Ferske tall fra Kripos viser en formidabel økning det siste året på barn som voldtar barn. Ifølge rapporten først gjengitt av NRK, ble det i 2016 anmeldt 60 prosent flere voldtekter der barn skal ha voldtatt andre barn, enn det som har vært gjennomsnittet fra 2012 til 2016.

De siste årene har antall anmeldelser av voldtekter av barn under 14 år steget kraftig, fra 248 personer anmeldt i 2015 til 383 personer i 2016.

– Årsaken til økningen er et for tidlig å si noe om, men at barn voldtar andre barn er jo noe vi har visst om lenge. En av måtene å jobbe med dette på er å lære barn fra tidlig alder om seksualitet og kropp, slik at de utvikler et naturlig forhold til dette. Vi vet jo at mange får sin seksuelle «utdannelse» fra nettet og pornografi, og det er ikke bra, sier Erik Oksavik i Stine Sofie-stiftelsen til Altaposten.

Han føyer til:

– Det er også viktig at man ivaretar de barna som er utsatt for seksuelle overgrep, slik at de ikke blir overgripere.

Kurser ansatte i Finnmark

Oksavik kommer til Alta i dag for å kurse ansatte i skole og barnehage på temaet vold og overgrep, og videre i uka står seks andre Finnmarkskommuner for tur. Temaet er hvordan de som jobber med barn skal snakke med barn om vold og overgrep, og hvordan de skal se etter tegn.

– Vi vil også vise litt statistikk, slik at man kan se omfanget. Mange tenker at dette er noe som «ikke skjer hos oss», så en bevisstgjøring på dette er viktig, sier Oksavik, som påpeker at det er viktig å snakke med barn om hva som er rett og galt, og at her kommer også vold og overgrep inn.

– Da er det også greit å vite hva vi konkret mener, når vi snakker om vold og overgrep.

Han understreker at overgrep heller ikke bare dreier seg om fysiske overgrep.

– Når foreldre krangler så ofte og mye at barna blir redde, eksempelvis knuser glass og annet, så er det psykisk overgrep og det er det viktig at barna får kunnskap om, sier Oksavik.

Største løftet

Det er RSK Vest-Finnmark – Regionalt Samarbeidskontor for kompetanseheving av ansatte i barnehager og skoler, som sender Oksavik ut på turne i Finnmark, i det som  betegnes som det største kompetanseløftet i Vest-Finnmark på feltet vold og overgrep mot barn.

– Barnehageansatte har alltid jobbet med dette temaet, men i det siste har man blitt enda mer bevisst på hvor viktig det er å stå godt rustet, sier Ingeborg Opgård Hågensen, leder i RSK-Vest-Finnmark, som sender Oksavik på rundtur til Hasvik, Øksfjord, Hammerfest, Kvalsund, Honningsvåg

Oksavik i Stine-Sofie-stiftelsen berømmer Finnmarks-kommunene.

– Det er veldig bra det de gjør. Jo flere som prater om dette, dess lettere blir det å jobbe med det. Ikke minst er det bra at alle som jobber med barn får delta, ikke bare lederne, sier Oksavik.