Kommentator: – Ikke sikkert at du får betalt for din stemme

Aldri har flere brukt stemmeretten i Alta.

Stemte: Egil Mofoss var en av 10.501 i Alta som brukte stemmeretten. Det er rekord.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Verstingen i valgdeltakelse, som ved lokalvalget i 1999 hadde like mange hjemmesittere som de som aktiv utøvde borgerplikten, er ved dette valget i front i Finnmark målt etter valgdeltakelse. Det viser tall Altaposten har hentet fra TV2s valgsider. Med en valgdeltakelse på 73,8 prosent snek Alta seg akkurat inn på topp-5-lista i Finnmark og trakk snittet for de nordligste kommunene i landet opp til 72,6 prosents valgdeltakelse.

– Jeg er veldig godt fornøyd med den gode valgdeltakelsen i Alta. Vi har for å si det mildt ikke hatt tradisjon for å være blant de med høyest deltakelelse, og den for oss høye valgdeltakelsen denne gang er en vinnersak som alle politiske parti og politikere i Alta kan glede seg over, sier ordfører Monica Nielsen  (Ap)  i en kommentar.

Lang vei

Statsviter og politisk kommentator ved UiT Campus Alta, Eva Josefsen, er ikke i tvil om hva som har brakt Alta fra verstingsstempel til en imponerende deltakelse, alt sett i sammenheng med at valgdeltakelsen har vært nede på 50 prosent.

SPENT: Forsker, statsviter og politisk kommentator, Eva Josefsen, mener det ikke er gitt at velgerne i Alta får betalt for sitt engasjement i sykehussaken. Selv er hun spent på hva som skjer på Stortinget i sykehussaken. 

 

– Det er mobilisering, og det er sykehussaken, som har fått altaværingene til valglokalet. Det er ingen tvil om at altavelgerne nå har fått sendt et tydelig signal til resten av landet og de 169 som skal inn på Stortinget. Mange har nok et berettiget håp om at et så klart signal vil bli tatt på alvor, og at deres stemme vil få betydning for sykehussaken. Det er ikke gitt, sier Josefsen.

– Kan velgerne i Alta bli skuffet?

– Det tror jeg det er stor sjanse for. I et kommunevalg er veien langt kortere for velgerne til  å påvirke beslutningen i en enkeltsak. I stortingsvalg er resultatet langt mer usikkert. Frp som er den store vinneren i sykehussaken, har lovet mye tidligere, og har gjentatt lovnadene i denne valgkampen. Nå blir det spennende å se om hva gruppa til Frp sier, og hvor sterkt de vil fremme denne saken i regjering, hvor det er en helseminister som slett ikke er enig med velgerne i Alta. Jeg er veldig spent, innrømmer statsviter Eva Josefsen og legger til:

– Uanstt må vi glede oss over engasjementet i Alta, og at stemmeretten brukes aktivt. Dette er demokrati, og for velgerne i Alta må vi håpe at de får resultater av sin innsats.

Versting i 1999

Alle alarmklokken kimet etter kommune- og fylkestingsvalget i 1999. Da fikk Alta fortjent negativ oppmerksomhet i riksmedia etter at kun 50,4 prosent av velgerne brukte stemmeretten. Det plasserte Alta på topp-3-lista over verstingskommuner i landet. Bare Øksnes (48,0) og Sortland (49,7) hadde lavere valgdeltakelse enn Alta. Det er riktig å gjøre oppmerksom på at valget i 1999 var et lokalvalg som tradisjonelt har lavere deltakelse enn stortingsvalgene, både lokalt og landet sett under ett.

Går vi tilbake og ser valgdeltakelsen i år opp mot tidligere stortingsvalg, må vi 30 år tilbake i tid for å finne høyere valgdelakelse enn årets på 73,8 prosent. Antall velgere i Alta øker valg for valg, noe som betyr at det aldri tidligere har flere altaværinger gjort borgerplikten og deltatt i valget.  I år stemte 10.651 i Alta.

Tilbake til trenden for stortingsvalgene i etterkrigstiden. I 1961 var valgdelakelsen nede på 66 prosent, den laveste oppslutningen ved et stortingsvalg i Alta vi har klart å finne i statistikken. På 1970-tallet utmerket valget i 1973 seg med en deltakelse på 68,3 prosent før den steg fram mot valgene i 1981 og 1985 med henholdsvis 74,0 og 74, 6 prosent. Så faller oppslutningen mot 1993-valget som blir det nest dårligste med deltakelse på 66,3 prosent. I 2009 og 2013 passerte valgdeltakelsen 70 prosent, og i 2013 var den 70,2 prosent.

Sykehussaken

Alta-ordføreren gleder seg over at historisk mange altaværinger har brukt stemmeretten i år, og at at det gir en valgdeltakelse som gjør Alta til en av  de beste kommunene i Finnmark i oppslutning.

– Hva som har fått altafolk til urnene? Tror ingen er uenig i en analyse der det enorme engasjementet rundt sykehussaken har bidratt sterkt til at flere har stemt i Alta enn ved tidligere valg. Forhåndsstemmelokalet på Alta sentrum ble en suksess og svært mange har benyttet seg av tilbudet.

– Andre igjen synes det er en god  tradisjon å stemme på valgdagen, men det er liten tvil om muligheten til forhåndsstemming har gitt positivt utslag på valgdeltakelsen, påpeker ordføreren og legger til:

– Som leder av valgstyret vil jeg fremsnakke og gi ros til de ansatte som har stått på under valget. Alt har gått på skinner! Det har vært stressende dager særlig i innspurten under forhåndsstemmingen. Likevel har medarbeiderne stått på og gjort valgavviklingen i Alta veldig god. Takk til alle som er med i dette viktige arbeidet.

Topp-5-lista

I Finnmark finner vi hjemkommunen til SVs Kirsti Bergstø øverst på topp-5-lista over valgdeltakelse i Finnmark. Bergstø og SV gjorde det meget sterkt i Nesseby, som ble beste SV-kommune under valget med en oppslutning på 21,6 prosetn. Her var deltakelsen 78,3 prosent. Tana hadde 76,0 prosent og Vadsø 75.1 prosent. På fjerde finner vi Sør-Varanger med 74,0 og så Alta på femteplass med 73,8 prosent.

Dårligste valgdeltakelse i Finnmark har Måsøy med 63,8 prosent deltakelse. Måsøy er hjemkommunen til leder i Finnmark Ap og nå nyvalgt stortingsrepresentant Ingalill Olsen. I Måsøy fikk Ap 43,3 prosent av stemmene og ble dermed tredje beste Ap-kommune.


Valgdeltakelse i Finnmark:

(tall fra TV2s valgside, oppgitt i prosent av stemmeberettigede)

 • Nesseby              78,3
 • Tana                   76,0
 • Vadsø                 75,1
 • Sør-Varanger      74,0
 • Alta                     73,8
 • Loppa                 73,2
 • Porsanger           73,2
 • Lebesby              73,0
 • Vardø                  72,7
 • Gamvik                72,3
 • Hammerfest         71,5
 • Hasvik                  69,1
 • Karasjok               68,7
 • Nordkapp             68,5
 • Kautokeino           68,0
 • Båtsfjord              66,4
 • Kvalsund              66,2
 • Berlevåg               64,7
 • Måsøy                  63,8