Hadde altaværingene bestemt ville Frp fått inn to på Stortinget

...og Venstre ville fått utjevningsmandatet.

Siste kolonne er hvor stor andel av partiets velgere som er hjemmehørende i Alta, oppgitt i prosent i forhold til oppslutningen for resten av Finnmark eksklusiv Alta.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

For å illustrere hvor mye befolkningssenteret i Finnmark skiller seg ut fra resten av fylket har Altapostens valgekspert Ole David Østli brutt ned tallene fra valget på Alta og sett på hvilke utslag det ville gitt på mandatfordelingen.

– Dersom altaværingene fikk bestemme ville mandatfordelingen gitt Frp to mandat, Ap ville fått ett og Senterpartiet tatt det siste distriktsmandatet. Utjevningsmandatet ville trolig gått til Venstre. Dersom resten av Finnmark, stemmene fra Alta ikke med her, ville mandatfordelingen gitt Ap to, Høyre ville fått ett og Senterpartiet ett. Det er litt usikkert hvor utjevningsmandatet ville gått, for nå er det Frp som er overrepresentert i de andre fylkene. Trolig ville SV snappet opp utjevningsmandatet i et valg for Finnmark der ikke Alta telte, forklarer Østli.

Frp- og Venstre-by

Ellers merker vi oss at tre av fire Venstre-velgere i Finnmark hører hjemme i Alta. Det betyr et meget godt valg for Venstre i Alta, men altså ikke godt nok til å veie opp for at resultatene for partiet ikke er bra nok i resten av Finnmark. Oversikten viser også at Alta alene har like mange Frp-velgere som partiet har til sammen i resten av Finnmark.

Valgresultatet viser at Ap kun henter 13,7 prosent av av sine velgere i Nordlysbyen. I så måte vil noen hevde at det er et argument for å glemme Alta. Altapostens analysemann ser det fra en annen vinkel:

– Det sier selvsagt noe om et svært dårlig valg for Ap, men det positive for partiet må være at det ligger et svært stort, uforløst potensial med tanke på kommende valg, påpeker Østli.