Har felt 34 dyr

Elgjegerne fra Kautokeino og Karasjok var treffsikre første helga.

STRAFFES IKKE: Elgjereforeningene mener regelbrudd må få konsekvenser.  Foto: Arkiv

nyheter

Fefos jaktoversikt viser at det til i dag er felt 14 dyr i Kautokeino og 20 i Karasjok. Kvotene for Kautokeino er på 123 dyr, mens det i Karasjok kan felles hele 233 dyr.

Til nå er det derfor felt 9 prosent av totalkvoten i Karasjok, mens det er felt 11 prosent av kvoten for Kautokeinos del. Totalkvote på Fefo-land i Finnmark er på 1016 dyr, der det er Tana kommune som topper med en kvote på 280 dyr totalt. Kvotene fordeler seg etter okse, ku, ungokse, kvige og kalv.

OKSE: Klemet Erland Hættas jaktlag fikk en okse i Saivvuopmi søndag morgen klokka 08.42 i følge rapporten fra Fefo. Det var Per Johannes Eira sin hund Ranne som fikk los før oksen ble felt.   Foto: Privat

I Kautokeino er det felt elg i feltene Suolovuopmi, Suotnju, Rágesvuopmi, Biggevárri, Saivvuopmi, Njivlevuopmi og Ádjit, viser den ferske oversikten fra Fefo.

Dersom et jaktlag ønsker tildeling av tilleggsdyr, må dette søkes om innen et døgn etter felling.

På nettsidene til Fefo heter det at de som ikke har fått tildelt tilleggsdyr innen to døgn etter siste felling, må anse jakta som avsluttet. Fefo kan da tildele jaktfeltet til et annet jaktlag, heter det.