Sandberg: – Nå skjerper vi innsatsen

– Skal oppdrettsnæringen vokse må vi ta sykdomsbekjempelse på alvor.

Per Sandberg i Rørvik, tirsdag 29.august.  Foto: Ingrid Dåsnes

nyheter

Det sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding og viser til  at de nå vil skjerpe innsatsen mot smittespredning og vil gjøre håndteringen av utbrudd mer effektiv.

Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr ble fastsatt tirsdag.

Formålet med forskriften er å redusere konsekvensen av PD i PD-sonen fra Jæren til Nord-Trøndelag, å hindre at PD etablerer seg i overvåkningssonene og å begrense utbredelsen av de enkelte subtypene av Salmonid alphavirus (SAV), viruset som forårsaker PD.

Resten av kysten dekkes av to overvåkningssoner.

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokale arbeidsplasser. Erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging kan være vel så effektive som enkeltvise utslaktingsvedtak når sykdommen oppstår, sier fiskeriministeren.

I pressemeldingen fremgår det også at det i PD-sonen legges det opp til at man lever med sykdommen, men over tid prøver å redusere utstrekningen. Grensen mellom PD-sonen og overvåkningssonene forsterkes, slik at risiko for spredning av sykdommen reduseres. Det er samtidig lagt inn en fleksibilitet i håndteringen av utbrudd i overvåkningssonen, slik at utbrudd ikke automatisk fører til umiddelbar utslakting av fisken.

Samtidig som nasjonal forskrift for PD fastsettes gjøres det enkelte endringer i transportforskriften. Dette gjøres for å samle regelverk som retter seg mot brønnbåter.