Hevder Høyre demonterer Finnmark

Ap utfordrer Frank Bakke-Jensen på et fylke i motbakke.

OPTIMISTISTER: Ap tror på 45 prosents oppslutning og tre mandat. I så fall vil Steinar Karlstrøm på 3. plass følge Sjåstad og Ingalill Olsen til Oslo.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Toppene i Arbeiderpartiet med Runar Sjåstad i front har her gitt sine tips og kommet med noen nye avklaringer.

Partiets førstekandidat: Runar Sjåstad Alder: 49 Yrke: distriktssekretær
Partiets andrekandidat:
Ingalill Olsen Alder: 61 Yrke: lærer
Partiets tredjekandidat:
Steinar Karlstrøm Alder: 52 Yrke: daglig ledere AKSIS

Statsminister?:

Jonas Gahr Støre

Regjering bestående av (tips):

  • AP 60
  • Sp 26
  • 45 prosent oppslutning for Ap og tre mandater i Finnmark

Utfordringen fra Ap går til Frank Bakke-Jensen og Høyre:

– Frank Bakke Jensen, H/Frp regjeringa er i full gang med demonteringen av Finnmark samtidig som man har en politikk hvor man gir milliarder i skattelette, mest til de som har mye fra før. Hvorfor skal velgerne fra Finnmark ta dere sier på alvor når vi de siste fire årene ser hva dere faktisk gjør?

Begrunnelse:

– Nedlegging, flytting og sentralisering av statlige arbeidsplasser, forskjellene blant folk øker, sysselsettingsveksten er negativ, arbeidsledigheten i Finnmark er over 3 prosent de siste månedene…..

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt)?

– Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Det oppnår vi best i fellesskap. Arbeiderbevegelsen har kjempet frem et samfunn som sikrer folket tilgang til kunnskap, velferd og eierskap til landets rike naturressurser.  Et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller har vært avgjørende for nordmenns sterke tillit til hverandre og til myndighetene. Nå ser vi at dette er under press. De sosiale og økonomiske forskjellene har økt. Jobbveksten har stagnert. Arbeidsledigheten har steget. Flere faller utenfor. De økonomiske utsiktene krever at vi fremover prioriterer tøffere.  Men en viktig del av arbeiderbevegelsens arv er vissheten om at menneskene selv skaper sin egen historie. Vi skaper vår egen fremtid. Vi skaper vårt eget land.

– Dersom du/dere kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Ilandføring av oljen fra Johan Castberg fetet til Veidnes utenfor Honningsvåg er den største og viktigste saken for utviklingen av Finnmark akkurat nå, om vi må velge en sak.

– Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Vi trenger en regjering som skjønner Nord-Norge og Finnmark, derfor trenger vi regjeringsskifte.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark.  (Et kvalifisert tips som begrunnes.) ?

– Vi har 45 % som mål og tror vi klarer det.

– Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg/dere mest, hvilken har skuffet deg mest?:

– At stortingsflertallet har evnet å finne sammen for å stoppe regjeringens forsøk på å svekke deltakerloven, fiskesalgslagsloven og opphevelse av leveringsforpliktelsene har gledet oss mest. At Stortingsflertallet vedtok å slå sammen Troms og Finnmark mot Finnmarkingenes vilje er ikke til å forstå, og har selvsagt skuffet oss stort.

– Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark ?

– Fiskeri og helse