Lover mer asfalt

Frp hevder det lukter asfalt av toppkandidat Bengt Rune.

ORDNER OPP: Fisken skal ut av Finnmark og da må det brukes nær én milliard på på utbedring av RV 93. Bengt Rune Strifeldt og Per Sandberg lover også at ny E6 gjennom Alta skal prioriteres når NTP rulleres om fire år.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Påstanden får partiet neppe politiske motstandere til å skrive under på, men internt har toppkandidaten fått ord på seg til å ikke gi seg.  Ikke minst når han møter utfordringer hos partiets samferdselsminister, Ketil Solvik Olsen, som skal ha glemt Finnmark da han skrev NTP.

– Jeg har vedgått en skuffelse over NTP, og at spesielt Kløfta-prosjektet ikke kom ut av planen som et fullfinansiert prosjekt. Men det er langt derfra til å hevde at Finnmark er glemt i NTP, sier mannen som topper Frp-lista i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt og legger til:

– Vi må ikke glemme at i tillegg til 2,8 milliarder til nye prosjekter ligger det også inne til vedlikehold og fornying av eksisterende veier i fylket, som er vel så viktig for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes etter å ha økt i alle år under tidligere regjeringer.

– Pengene kommer

Etter å ha jobbet tett mot samferdselsdepartementet og partiet sentralt, hevder Strifeldt at han og Finnmark Frp har fått resultater. Først og fremst gjennom at RV 94 Arisberg - Hammerfest er fullfinansiert for strekningsutbedring sånn at standarden vil tilfredstille kravene til bruk av modulvogntog. Beregninger viser at det vil være flere hundre millioner igjen av millionene som er avsatt i planen til oppgraderingen av RV 94 når den står ferdig. Det er penger han har fått lovnad om skal flyttes til RV 93, og som også er tatt med som bestilling i NTP'en.

– Da nærmer vi oss fullfinansiering av RV 93 og snarlig oppstart. Dessverre ble det kun satt av 210 millioner kroner av en totalkostnad på 960 millioner kroner, og det i andre halvdel av NTP. Det er slått fast at det skal flyttes penger til Kløfta-prosjektet, og det jobbes godt mot å fullfinansiere prosjektet, forklarer Strifeldt, som tror det vil utløse ny trase gjennom Eiby.

Går for topp fire

Med statsråd og nestleder Per Sandberg som moralsk støttespiller legger Strifeldt fram en prioriteringsliste på fire veiprosjekter i Finnmark som MÅ gjennomføres. Det er utbedringen av RV 94, RV 93 og breddeutvidelse av Indre Riksvei RV92. Det siste prosjektet er Ny E6 i Alta, i første omgang Hjemmeluft - Alta sentrum.

– Ny E6 har jo Frp og Solvik-Olsen lovet å realisere uten bompenger i sitt første virkeår som samferdselsminister?

–  Problemet her er at Ap var for feig til å si at de ville gå for bompenger, og at kommunestyret ikke fikk et flertallsvedtak som fagetatene kunne prioritere etter. I stedet for å gå på Frp sitt forslag, og i et eget punkt si medfinansiering i form av bompenger, fikk vi ingen vedtak. Nå går det fire år før neste sjanse og rullering av NTP. Dit sikter vi nå, men før det må det gjøres en jobb og den har jeg tenkt å ta fatt på fra høsten, klargjør Bengt Rune Strifeldt.

Fisken må ut

Fiskeriminister Per Sandberg sier det haster med å få gradert opp veiene i Finnmark, men også de som fører ut av fylket.

– I løpet av de neste årene har vi lagt et grunnlag for at det kan bli en femdoblet produksjon av fisk. Allerede i dag er produksjonen enorm. Derfor tenker vi vei, men også en satsing på Banak for fersk fisk. Mot viktige internasjonale markeder flyr vi raskere fra Banak enn fra Gardermoen, påpeker Sandberg og får følgende hilsen med seg til Oslo fra Strifeldt:

– Det nytter ikke å oppgradere RV 94 for modulvogntog dersom de stoppes av flaskehalser på RV 93.