Fikk ikke fiske pukkellaks

– Ingen trussel mot atlantisk laks.

UØNSKET: Ole Bull Romsdal var med på å fiske opp pukkellaks i nærheten i indre Altafjord.  Foto: Privat

nyheter

I et brev fra Miljødirektoratet til Finnmark Sjølaksefiskerforening heter det at direktoratet forstår sjølaksefiskernes ønske om å bidra til å redusere antallet pukkelaks som vandrer opp i elvene, men påpeker at under et kilenotfiske, som foreslått, vil man fange langt flere atlantiske laks enn pukkellaks.

– Direktoratet vurderer derfor at en utvidelse av fiskesesongen i Finnmark som forslått ikke vil ha den nødvendige presisjonen til at vi vil tillate et slikt fiske, heter det.

Finnmark sjølaksefiskerforening søkte om å få forlenge fisketiden med kilenot til 4. august, som et tiltak for å redusere oppgangen av pukkellaks.

Uvanlig mange

Altaposten meldte tidligere i august at det i løpet av tre uker var kommet meldinger om rundt 800 pukkellaks. Laksen skal være registrert i 120 forskjellige elver landet rundt.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener likevel at det ikke er noen umiddelbar fare for villaksen.

–  I motsetning til oppdrettslaks kan ikke pukkellaksen formere seg med Atlanterhavslaks og på den måten ødelegge og svekke DNA til laksestammen slik oppdrettslaks kan gjøre, sa seniorforsker ved NINA, Peder Fiske.

Igangsatte tiltak

Som følge av det store antallet rapporterte fangster og observasjoner av pukkellaks har Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark iverksatt tiltak for å redusere antallet i pukkellaks i utvalgte vassdrag.

Det er gitt tillatelse til å benytte stang, not, garnredskap og harpun for å fjerne pukkelaks i sju vassdrag i Finnmark. All fanget pukkellaks skal avlives. All annen villfisk skal håndteres skånsomt og settes tilbake. Det blir også gitt tillatelser til å harpunere pukkelaks i en rekke andre vassdrag.