– Vaffelpenger skal ikke gå til å betale renter

Kommunen fjernet etterslep på anleggsstøtte.

VAFLER TIL AKTIVITET: Her er Tommy Berg i dugnadsjobb for Tverrelvdalen IL, for øvrig en klubb som ikke har anlegg som venter på kommunalt 15-prosenttilskudd. Sist uke slettet han og Altas politikere etterslepet på den viktige tilskuddsposten.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kultur og idrettsansvarlig, nestleder i hovedutvalget for oppvekst og kultur, Tommy Berg (SV), berømmer kommunestyret i Alta for å overholde «kontrakten» med idretten i Alta.

– 15 prosenttilskuddet har vært en suksess, og modellen har gjort at Alta er en av landets desidert beste anleggskommuner. Modellen er rimelig for Alta kommune fordi den utløser dugnad og store ressurser ute hos klubber og idrettslag. Men nøkkelen er at Alta kommune stiller opp med 15 prosent støtte av godkjent anleggskostnad, sier Berg som samtidig viser til at det i statuttene er satt et tak for maksbeløp på enkeltanlegg for 15 prosenttilskuddet.

Hatt etterslep

Statuttene er idrettslagene og klubbene kjent med og har akseptert som fornuftig, ifølge Berg. Utfordringene har vært at politikerne har satt av for lite penger til å dekke 15 prosenttilskuddet.

– For å si det sånn så har idrettslagene bygd mer og fortere enn det vi i budsjettsammenheng har sett for oss. Derfor har det bygd seg opp et etterslep som anleggsbyggerne har slitt med. De har i påvente av utbetaling vært nødt til å selge vafler og kaffe for å finansiere renteutgifter. Dugnads- og vaffelpenger skal gå til aktivitet, ikke til å betale renter, slår SV-politikeren fast.

Alle enige

Både det forrige borgerlige regime i Alta, og dagens rød-gule-grønne, har brukt ekstrapenger til å banke ned kø og etterslep på «15 prosenten». Situasjonen i dag er at i 2017 er det betalt ut 832.000 kroner. Manglende beløp i slutten av mai var 206.533 kroner. Posisjonspartiene sier at de forventer at Alta SSF/NMK Alta vil bli ferdig med sluttregnskapene for Kvenvikmoen motorsportsenter i løpet av 2017. Det det vil utløse ytterligere 1.000.000 kroner i kommunalt tilskudd.

I siste kommunestyre samlet politikerne seg enstemmig om følgende vedtak etter forslag fra Ap, SV, KrF, MDG og uavhengig representant:

«Kommunestyret dekker inn 15% etterslep med kr 1.210.000,- summen avsettes til å dekke etterslep for idrettsanlegg 2017. Inndekning fra buffer fondet.»