– En meget viktig sak for Finnmark

Alta-ordføreren frykter at Finnmark blir taper.

VIKTIG FOR ALTA: Monica Nielsen i samtaler med Trond Giske utenfor Campus Alta.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Monica Nielsen (Ap) sier til Altaposten at Alta kommune har satt strukturendringene for UiT på topp på den politiske agenda.

– Dette er en meget viktig sak for Finnmark, og selvfølgelig også for Alta, som er vertskommune for en stor universitetscampus. Utdanningen skjer i stor grad desentralisert innenfor mange viktige fagområder, og kommer vi dårlig ut, vil hele fylket komme dårlig ut, sier Nielsen.

Klare krav

I høringsuttalelsen sier Alta kommune at de forventer at UiT følger opp intensjonene i fusjonsplattformen og den kongelige resolusjon, og viderefører fakultetet i Alta med dekan og stedlig ledelse. Videre må UIT se på fremtidsrettede løsninger som ivaretar et godt utdanningsnivå i fylket, ta samfunnsansvar og bidra til å sikre nødvendig kompetanse og kompetansearbeidsplasser i Finnmark.

 «Alta kommune ønsker å understreke at det er viktig med stedlig ledelse for å kunne ivareta samfunnsoppdraget og den videre utviklingen av kompetanse i Finnmark. Ledelsesorganiseringen for Campus må videre sikre helhetlig arbeid både tverrfaglig og strategisk med tanke på utviklingen av Campus og studietilbudet lokalt. Alta kommune frykter at foreslått organisering medfører at Campus Alta vil få en svakere stemme i viktige beslutninger.»

Nordlysobservatoriet

Videre går det fram av uttalelsen at UiT campus Alta etter fusjonen har hatt en meget god utvikling. Det utføres er faglig godt arbeid blant annet ved IRS-fak i Alta, og samarbeidet mellom Alta kommune og UiT er vært godt, noe bl.a. satsingen på Nordlysobservatoriet på Haldde er et eksempel på:

«Dersom ledelsens mål er at Harstad, Narvik, Tromsø og Alta skal bli vertsbyer for et sterkere, bedre og mer konkurransedyktig universitet enn i dag, krever det et godt håndverk der nettopp hvordan målet skal nås, synliggjøres.»

Forankring

Alta-ordføreren sier at legitimitet internt og eksternt har vært viktig for UiT i denne saken, og at det derfor er overraskende at man har lagt opp til en prosess som ikke sørger for at foreslåtte endringer gis en bedre forankring, både internt i eget system – men ikke minst i eksternt i landsdelen.

  • Saken er nå på høringsrunde nummer to og skal behandles i styret 29. juni. I forrige høringsrunde etterlyste Alta kommune en mer «romslig» høringsprosess i runde to. Nå sier kommunen at de er skuffet over at dette ikke er imøtekommet.