– Ap har startet valgkampen tidlig

Høyre hevder tomtetilbud var en ren Ap-gave.

FRA ORDFØRER TIL ORDFØRER: Høyre mener gammel-ordfører og styreleder Odd Arne Rasmussen i Alta Kraftlag her driver valgkamp for partifelle og ordfører Monica Nielsen. Bildet er tatt da kraftlaget lanserte tilbudet om å gi tomt til sykehus på Altagård.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Dette kom fram i kommunestyret da posisjonspartiene Ap, SV, KrF, MDG og uavhengig representant la fram et forslag til helsepolitisk uttalelse. I siste tema i uttalelsen retter kommunestyret en stor takk til Alta Kraftlag for tomtearealene Alta kommune har fått tilgang til på Altagård til sykehustomt. Kommunestyret roser kraftlaget for igjen vise at de er en viktig samfunnsaktør i sine eierkommuner.

Høyres Alex Bjørkmann ville ikke være med på rosen til kraftlaget.

– Dette viser at Ap har startet valgkampen tidlig. Dette er et godt bidrag til Arbeiderpartiets valgkamp fra en tidligere Ap-ordfører til dagens Ap-ordfører, sa Bjørkmann fra talerstolen.

Overfor Altaposten sier gruppeleder Marianne Haukland at hun stiller seg fullt og helt bak Bjørkmann, men at partiet likevel er med på å spille inn tomtealternativet til Finnmarkssykehuset som reelt alternativ i forbindelse med planlagte sykehusinvesteringer i Vest-Finnmark.

– Alle er enig

Styreleder i Alta Kraftlag og tidligere Ap-ordfører, Odd Arne Rasmussen, sier til Altaposten at kraftlaget kun har hatt en agenda; bringe sykehussaken et steg videre og gi ny energi til de som står på i kampen for bedre helsetjenester til Altas befolkning.

– Fakta er at piå Alta sentrum og dagens helsesenter er det ikke plass til å utvikle et nytt akuttsykehus. Vi har vist til at Alta Kraftlag sammen med Alta kommune har et tomtealternativ på nær 50.000 m2 – ei tomt svært strategisk plassert. Etter min, styrets og årsmøtets vurdering finnes det neppe noen bedre tomt noen steder. Det er imidlertid ikke vi, men helsemyndighetene som må vurdere om tomta er interessant og passer til formålet, vi har kun spilt den inn som et alternativ, klargjør Rasmussen.

– Hvordan reagerer du på påstanden om at dette kun er et spill som skal komme Ap til gode i valgkampen?

– Jeg synes det er trasig at det kommer en slik avsporing i en sak hvor hele kommunestyret står samlet. Jeg hørte debatten rundt uttalelsen og synes kommunestyret har lagt seg på et svært høyt nivå i en sak hvor det krever et enormt engasjement for å nå fram. Da skulle jeg ønske at en bruker kreftene om det alle er enige om, i stedet for å skape kunstige motsetninger. Tilbudet ble gitt avet enstemmig styre og et nesten enstemmig årsmøte, og det viser vel at dette ikke har noe med valgkamp å gjøre, klargjør Rasmussen.

Takken ikke viktig

Kommunestyret vedtok helseuttalelsen enstemmig, men punktet hvor det ble rettet en takk til Alta Kraftlag ble gjort med 27 mot åtte stemmer. Også Frp stemte mot å takke kraftlaget i uttalelsen. Ikke fordi partiet var uenig i rosen, men gruppeleder Bengt Rune Strifeldt holdt fast at Frp mente at det var på siden av det uttalelsen handlet om. Strifeldt sa at ordføreren gjerne kunne rette en takk i et eget brev til kraftlaget, og at en slik takk kunne utformes å være fra kommunestyret.

– For kraftlaget er det hyggelig at vårt tilbud blir satt pris på, men det er på ingen måte viktig for oss å bli takket dersom det skulle utløse politisk debatt, sier Rasmussen.

Tar samfunnsansvar

Venstres Trine Noodt sa i debatten at partiet ikke hadde noen problemer med å takke kraftlaget for å gå inn og ta samfunnsansvar i en sak som betyr enormt mye for befolkningen i Alta. Samtidig var hun veldig glad for kommunestyret enstemmig inviterer Finnmarkssykehuset til dialog om hvilke muligheter tomta gir med tanke på utvikling av helsetilbudet i Vest-Finnmark.

– Så fra Venstres side vil jeg understreke at vi er veldig glad for at punktet om takk til kraftlaget og fokus på tomta er blitt en sentral del av uttalelsen, sa Noodt.