– En kjempejobb

– De ansatte har gjort en god jobb, skryter ordføreren.

STOLT OG FORNØYD: Ordføreren i Kautokeino, Johan Vasara, nøler ikke med å skryte av ansatte i oppvekstsektoren i kommune  Foto: Arkiv

nyheter

Ordfører Johan Vasara i Kautokeino sier det har vært gjort en kjempejobb fra alle som har vært i kontakt med veilederkorpset og at det var veldig artig å få en slik tilbakemelding for den innsatsen de ansatte har gjort.

Vekker nasjonal oppsikt

Utdanningsdirektoratet skryter uhemmet av snuoperasjonen i skolene i Kautokeino.


– Det har vært tett oppfølging fra direktoratets side, og fagforeninger, ansatte, ledelse og foreldre har vært engasjert i å gjøre skolen bedre. Dette har ført til et større fokus på skolen og politisk vil vi nå etablere et eget oppvekstutvalg for strategisk og målrettet arbeid med videre utvikling av skolene i kommunen. Rådmannen må nå forberede etableringen av et utvalg som skal drive med faglig og politisk arbeid med utdanningsspørsmål i skolene. Ungene er vår fremtid, derfor er dette så viktig å ta tak i nå, sier en stolt og fornøyd ordfører til Altaposten.