Rettet versjon

Alta står for stor del av folkevekst

Nordlysbyen i spissen for folkevekst i Finnmark
nyheter

I 2015 og 2016 økte Altas folketall med 440. I samme periode økte folketallet i hele Finnmark med 505,  viser tallene hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I vinduet over kan du klikke og  se hvordan folketallsutviklingen var fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2017.

Ved årtusenskiftet hadde Alta 16.827 innbyggere. Siden da har tallet økt jevnt og trutt, og kommunen hadde 20.506 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2017.

Den andre større byen i vestfylket Hammerfest hadde på sin side 9.179 innbyggere ved årtusenskiftet. Etter en svak nedgang, med tilnærmet flat utvikling gjennom første halvdel av 2000, har kommunen nå vekst og kan notere seg 10.582 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2017.

Sammenlignet hadde Alta en vekst på 3.700 – omtrent det samme som Porsanger har i samlet folketall, mot Hammerfests økning på 1.400.

Øker mest

Folketallet i Alta økte med 256 innbyggere fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, og gikk dermed fra 20.110 innbyggere til 20.366. Til sammenligning hadde Hammerfest en økning fra 10.450 innbyggere til 10.533 i samme periode, tilsvarende 83 innbyggere i pluss.

Loppa og Kautokeino hadde en økning på henholdsvis 17 og 10 innbyggere.

Folketallet samlet i Finnmark økte med 317 personer denne perioden. Veksten i Alta tilsvarer drøyt 80 prosent av dette.(Klikk på ønkset kommune eller bruk søkefeltet for å finne folketallsveksten siden 1. kvartal 2000. Fargekodene sier kun noe om folketallsveksten fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017)

Befolkning per kommune


Excel To HTML using codebeautify.org
Kommune 4. kvartal 2015 4. kvartal 2016 Endring 1. kvartal 2017
2002 Vardø 2142 2108 -34 2104
2003 Vadsø 6212 6156 -56 6154
2004 Hammerfest 10450 10533 83 10527
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 2926 2936 10 2938
2012 Alta 20110 20366 256 20446
2014 Loppa 950 967 17 968
2015 Hasvik 1051 1036 -15 1037
2017 Kvalsund 1047 1030 -17 1027
2018 Måsøy 1228 1195 -33 1204
2019 Nordkapp 3272 3272 0 3291
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki 3938 3985 47 3971
2021 Kárásjohka - Karasjok 2672 2696 24 2696
2022 Lebesby 1329 1326 -3 1330
2023 Gamvik 1142 1139 -3 1137
2024 Berlevåg 999 991 -8 991
2025 Deatnu - Tana 2926 2923 -3 2911
2027 Unjárga - Nesseby 952 947 -5 951
2028 Båtsfjord 2204 2268 64 2267
2030 Sør-Varanger 10195 10188 -7 10199
Finnmark 75745 76062 317 76149