Ber fylkesmennene holde seg unna

– Må respektere lokaldemokratiet!

Illustrasjonsfoto.  Foto: Guro Moe

nyheter

I en uttalelse fra de tre nordnorske fylkeslagene av Kommunenes Sentralforbund (KS) fremgår det at kommunene ikke er fornøyde med å stadig bli overkjørt av myndighetene. Statens forlengede arm går nemlig rett som det er inn og overprøver lokaldemokratiet.

– KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark ber fylkesmennene i nord respektere lokaldemokratiet i de tilfeller der kommunene har fått overført retten til myndighetsutøvelse. Fylkesmøtet mener at fylkesmannen skal være tilbakeholden med å gripe inn i lokalpolitiske beslutninger ved å klage på vedtak fattet i kommunestyrene, skriver de nordnorske fylkeslagene.

I Alta har det vært flere eksempler på at Fylkesmannen overprøver kommunestyrevedtak de siste årene. Dette er også erfaringene fra andre steder. Fylkeslagene til KS trekker fram arbeidet med scooterløyper som eksempler på saksområder der fylkesmennene har hatt flere «inngripener» overforkommunestyrene:

– Erfaringene i nord er at fylkesmannen overprøver lokaldemokratiet, for eksempel ved opprettelse av nye scooterløyper i utmark. Slik det praktiseres nå, opplever kommunene at det er fylkesmannsembetet som fortsatt vedtar de kommunale scooterløypene.

– Felles fylkesmøte 2017 i KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark ber regjeringen tydeliggjøre ovenfor fylkesmannen hvilke rutiner som skal gjelde for behandlingen av saker som dette.