Tar ikke smerteklinikken på alvor

Svein Berg mener pasienter med store smerter blir oversett i helsestellet.

SKUFFET: Svein Berg ønsker stedlig smerteklinikk, men fikk ikke saken opp til realitetsbehandling.  Foto: Arkiv

nyheter

I går måtte han skuffet konstatere at etablering av smerteklinikk ikke ble satt på sakskartet av administrasjon og posisjonspolitikerne i Alta. Han fremmet i forrige møte i hovedutvalget for helse- og sosial et forslag om å etablere klinikk i Alta. Han ble da forespeilet at dette skulle komme opp som en egen sak på møtet torsdag.

– Da dette ble fremmet var alle positive, sier Berg (FrP).

Forslaget gikk ut på at pasienter som har vært igjennom utredning og fått diagnose ved UNN i Tromsø skal kunne få oppfølgende behandling i Alta.

– Vi ønsker å få utredet mulighetene og få til en prøveordning som strekker seg over tre år, finansiert med prosjektmidler, påpeker Berg.

Svært skuffet

På gårsdagens møte kom det kun som en orienteringssak.

– Både posisjon og administrasjon lovte at vi skulle få dette opp som en egen sak på dette møtet, men denne gangen ble forslaget fremlagt som en orienteringssak, sier Berg.

– Når man ikke vil fremme en sak, lager man en orienteringssak som man ikke kan stemme over. Det er en stor bortforklaring for å slippe å ta tak i saken, forklarer han, og fastholder at han ble lovet at dette skulle komme opp som en sak.

Ifølge Berg er argumentene for å ikke fremme dette som en egen sak økonomi og ønske om å prioritere annerledes.

Smertepasienter til UNN

Berg mener det er mange smertepasienter i Alta nå er svært skuffet over at de fortsatt må bruke mye tid på reiser til og fra UNN.

– Folk skal være klar over at vi har prøvd og vi at vi har blitt nedstemt av posisjonspartiene, sier han.

Han stiller også spørsmål om saken hadde stilt seg annerledes om den hadde vært fremmet av et posisjonspartiene. Berg tror at da ville dette vært en sak.

– Når det kommer fra opposisjonen blir det ikke tatt alvorlig, mener han.

– Sykehustjeneste

Kommunalleder for helse og sosial, John Helland, forteller at administrasjonen fikk i oppdrag å utrede en sak om smerteklinikk i Alta.

– Vi har vært i kontakt med UNN og legene lokalt og dannet oss en oversikt av hva en smerteklinikk er, og hvordan et slikt tilbud er bygget opp. Konklusjonen fra kommuneoverlegen er at dette er et stort arbeid, som i resten av landet drives i regi av spesialisthelsetjenesten, dvs. sykehusene. Henvendelsen ble også tatt opp som egen sak i LSU, som er det lokale samarbeidsutvalget mellom kommunene og legene. Konklusjonen var at smerteklinikker er så spesialiserte at det ikke er anbefalt å startet et arbeid med dette i kommunal regi, forklarer Helland.

Dette premisset ble forelagt politikerne.

– Min anbefaling overfor leder i hovedutvalget var derfor at resultatet av utredningen ble fremlagt som en orienteringssak, og at det ikke ble prioritert å utrede dette nærmere nå.  Det har ingenting med hvem som har bedt oss om å utrede spørsmålet å gjøre. Politikerne i Alta har store ambisjoner for å lage et godt helsetilbud for innbyggerne, og kommunen skal hjelpe til med at pasientene får best mulig oppfølging av det kommunale apparatet. Som administrasjon skal vi gi råd til politikerne om hva som skal prioriteres, så er det politikerne som bestemmer, avslutter Helland.