– Forventer at Fefo gjør noe med Detsikaveien

Bollo Hytteforening krever veiløft.

FORVENTER FEFO-ANSVAR: Styreleder i Bollo hytteforening, Erlend Lillemoen, mener Fefo bør bruke nye inntekter til parkering   Foto: Arkiv

nyheter

Altaposten kunne nylig fortelle at de nye tomtene ved Bollosetra ikke skal ut som tomtelotteri. I stedet vil Fefo la entreprenørene konkurrere om en utbygging av de 14 tomtene.

Bollo hytteforening hadde mandag et møte for å diskutere denne saken. Styrleder Erlend Lillemoen mener at merinntektene til Fefo gir forpliktelser.

– Fefo har lenge argumentert for at de ikke har inntjening i Bollo og derfor ikke kan forsvare å bruke penger på Detsikaveien. Nå vil dette bli rettet på, konstaterer han og presenterer følgende regnestykke.

– Dersom prisen blir ca. 300.000 kroner per. tomt for de 14 tomtene, gir dette i første omgang 4,2 millioner kroner til Fefo. Deretter årlige festeavgift på ca. 5% av dette, eller 210.000 kroner, hevder styrelederen.

Han mener disse inntektene bør pløyens inn i infrastrukturen, nemlig den omstridte og slitne Bolloveien, samt fasilitetene for parkering.

– En naturlig konsekvens vil være at hytteeierne forventer og forlanger at pengene skal gå til felleskapet gjennom den lenge etterlengtede oppgradering av Detsikaveien. Etter at kommunen ble tilkjent eierskapet for noen år siden, har de nedklassifisert veien uten å ferdigstille oppgradering. Saken er for lengst meldt inn til Jordskifteretten på nytt med krav om å få på plass en bruksordning, påpeker Lillemoen på vegne av hytteforeningen.

Kø i Jordskifteretten gjør at saken neppe komme opp før i 2018.

– Hytteforeningen har i mange runder forlangt at veien må oppgraderes før det kommer flere hytter. Det samme gjelder parkeringskapasiteten som allerede er veldig underdimensjonert før disse hyttene kommer. Endelig kommer det en finansiell mulighet til å løse dette, konstaterer styrelederen.