Krever at klinikken skal styres fra Alta

Påtroppende fylkesordfører lover å slåss for selvstyre i Alta og Karasjok.

SKAL STYRES FRA ALTA: Sykehustilbudet i Alta skal ikke lengre være underlagt Klinikk Hammerfest og klinikksjef Vivi Brenden Bech dersom Finnmark Ap og fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik får viljen sin.  Foto: Inger Elin Utsi

nyheter

Dagens fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik, som fra høsten overtar tømmene fra fylkesordfører Runar Sjåstad som da setter kursen for Stortinget, er krystallklar på det snart skal være slutt på at sjefen for Klinikk Hammerfest skal forvalte driften av Finnmarkssykehusets tjenester i Alta og Karasjok.

– Stedlig ledelse er svært viktig for å kunne utnytte ressursene best mulig. En slik organisering betyr at Klinikk Alta vil ha budsjettansvar innenfor de rammer som styret i Finnmarkssykehuset vedtar, sier Vassvik til Altaposten.

Det var på årskonferansen til Finnmark Arbeiderparti at det ble fremmet krav om at partiet skulle jobbe for stedlig ledelse ved de desentraliserte sykehustilbudene i Alta og Karasjok. Dette fikk full oppslutning av Finnmark Ap, og Vassvik er nå klar for å gjøre sitt til at omorganiseringen blir gjennomført så raskt som mulig. Hun viser imidlertid til at dette ikke er noe fylkeskommunen kan beslutte, men at det er opp til styret i Finnmarkssykehuset å gjennomføre organisasjonsendringen.

– Vi tror lokal ledelse både i Alta og Karasjok vil gjøre det langt enklere å utnytte ressursene bedre. Ikke minst håper jeg at det vil bidra til smidigere løsninger for pasientene slik at situasjoner vi har hørt om i det siste hvor det har kommet systemendringer som har rammet de som er avhengig av tjenestene, nå blir minimalisert, sier Ragnhild Vassvik.

I dag er det klinikksjef Vivi Brenden Bech ved Klinikk Hammerfest som har det daglige ansvaret, ikke bare for driften av Hammerfest sykehus, men også for poliklinikken og de private avtalespesialistene i Alta, samt Samisk Helsepark i Karasjok.