For bare to måneder siden fikk Boreal kjeft fra de blinde. Nå er tonen en helt annen

– Jeg vil tørre å påstå at dette ikke har blitt gjort så raskt i Norge før.

Boreal er endelig i boks med universell utforming for bussene sine.

nyheter

Blindeforbundet i Finnmark har tidligere rettet hard kritikk mot Finnmark fylkeskommune for manglende universell utforming. I går ble Altaposten invitert med på busstur for å vise at universell utforming er noe fylkeskommunen og Boreal tar på høyeste alvor.

Se også innslaget i vinduet over.

Neste stopp er…

For de som har tatt busser i andre byer, vil de nok raskt kjenne igjen stemmen som annonserer neste stopp. Etter 14 måneder med planlegging og hardt arbeid kan Boreal nå tilby det samme til reisende med bussene i Finnmark.

– Jeg vil tørre å påstå at det ikke har blitt gjort så raskt i Norge før, og med et så godt resultat. Det er gjort en fantastisk jobb på en 13-14 måneder internt både hos fylkeskommunen og Boreal for å få på plass  info-skjerm i bussene og holdeplassannonsering, sier områdeleder for Boreal Buss i Midt-Finnmark,  Jøran Hansen.

ETTERLENGTET: Nå får du annonsert stoppestedene når du tar buss i Finnmark. (Foto: Bjarne Krogstad)  Foto: Bjarne Krogstad

Driftslederen for Boreal Buss i Finnmark, Steinar Johnsen, forklarer at utrullingen er nå på plass ved alle busser i Finnmark.

– Det har tatt litt tid før det var oppe å gå, men vi har nå alt på plass og har blindeforbundet representert med oss i dag. Vi skal selvfølgelig samarbeide med dem videre, og videreutvikle et tilbud for de som trenger denne type informasjon.

– Vi er glade for at vi nå kan levere på det, sier Johnsen.

Jøran Hansen (områdeleder for Broeal Buss) og Steinar Johnsen (driftsleder for Boreal Buss i Finnmark.  Foto: Bjarne Krogstad

Settes pris på

Maureen Bjerkan Olsen representerte fylkeslaget ved Norges Blindeforbund på rundturen i Alta sentrum via flyplassen og hurtigbåtterminalen. At blinde og svaksynte nå får den informasjonen de trenger – når de trenger den, er hun meget positiv til. Å bli tatt på alvor er helt avgjørende.

– Det har vært veldig etterlengtet. Vi har et godt samarbeid med Boreal Sjø, og nå får vi den samme universelle utformingen for bussene. Det blir det veldig bra, konkluderer hun etter rundturen.

Men det stopper ikke der.

– Vi jobber hele tiden med universell utforming i offentlige bygg og  offentlig transport, det er noe vi er nødt til å jobbe med hele tiden. Lovverket er der og man må tenke fremover hele tiden. Offentlig transport er noe som våre medlemmer bruker ofte og trenger, sier hun.

Det får Bjerkan Olsen støtte for hos politisk ansvarlig for samferdsel i fylket, Geir Ove Bakken (Ap).

Maureen Bjerkan Olsen og Geir Ove Bakken (Ap).  Foto: Bjarne Krogstad

– For Finnmark fylkeskommune er det viktig at vi har universell utforming på våre kollektivtilbud. Vi har det på det fleste områder, men det har manglet på enkelte områder. Vi håper med turen i dag å se hvordan universell utforming skal være.

– Dere har vært i ilden med Blindeforbundet?

– Det er ting som ikke har vært på plass og lovverket tilsier at det skal være på plass. Innbyggerne har krav på det og FFK ønsker at alt skal være på plass når det gjelder universell utforming. Vi har blindeforbundet med i dag og det forteller at vi har innbyggere som er avhengige av at operatøren Boreal har universell utforming på bussene. Det er viktig, konkluderer Bakken.

– Alt skal være på plass

Steinar Johnsen ønsker ikke å kommentere hvor store kostnader som har gått med til prosjektet, men sier at de har jobbet hardt får å sikre at den GPS-baserte løsningen skal fungere som den skal.

– Det vil være trasig om man annonserer holdeplasser man ikke er i nærheten av der bussen går, påpeker han.

– Betyr det at vi i fremtiden vil kunne følge med på en app hvor bussene befinner seg?

– Grunnlaget er lagt, men det er ikke utviklet enda. På trafikkontorene kan vi se hvor bussene er til enhver tid. Frem i tid vil nok teknologien gjøre dette mulig for de reisende også men vi er ikke der i dag, sier Jøran Hansen.

FLOTT TUR: Alle er enige i at universell utforming er noe som bør ha fokus, Her ved (f.v.) Maureen Bjerkan Olsen (Norges Blindeforbund Finnmark), Geir Ove Bakken (Finnmark fylkeskommune), Steinar Johnsen (driftsleder for Boreal Buss i Finnmark og Jøran Hansen (områdeleder for Broeal Buss midt-Finnmark).  Foto: Bjarne Krogstad

Kurses

Bjerkan Olsen informerer til Altaposten at ledsagerkurs og informasjon fra Norges blindeforbund Finnmark er noe som de skal gjennomføre med Boreal Sjø, og noe Boreal Buss også kunne tenke seg for sine ansatte.