– Huseby gruser Alta

Frp hevder samferdselspolitikken styres fra Hammerfest.

ANTI ALTA: Påstanden fra Frp og Rut Olsen er at posisjonsblokken lar Sylvi Jane Husebye styre samferdselspolitikken og stoppe prosjekt som kan være positive for Alta.  Foto: Maria Borch Mietinen

nyheter

Et samlet politisk miljø valgte å doble tilskuddet til rederiet Barents Nord i forhold til innstillingen fra administrasjonen. Bakgrunnen  for at Alta-politikerne valgte å ta et tydelig økonomisk og politisk ansvar for å få utvikle rutetilbud for regionen Hasvik - Loppa - Alta er at fylkeskommunen har vist manglende vilje til å sikre det nye rutetilbudet.

– Det begynner å bli et problem at Ap lar Sylvi Jane styre det meste i fylkespolitikken som berører Alta og samferdsel. Vi er mange som  kjenner veldig på at Sylvi Jane Husebye kun har en agenda, og det er å gruse og ødelegge der hun kan for alt som har med Alta og gjøre, hevder Frp-politiker Rut Olsen. 

Hun vedgår  mange trefninger med Ap og den sentrale Hammerfest-politikeren i fylkestinget.

MÅ SI FRA: Rut Olsen (Frp) tar et oppgjør med Ap som lar Sylvi Jane Husebye og det Olsen karakteriserer som anti Alta-holdning styre fylkeskommunens samferdselspolitikk.  Foto: Jarle Mjøen

Frp-politiker Olsen legger i skjul på at det ikke bare er innen hennes eget parti at det reageres med irritasjon og undring over at det styrende partiet i Finnmark har gitt en politiker med så klare anti-Alta-holdning en sentral rolle i utforme fylkeskommunens samferdselsstrategi og tiltak over Vest-Finnmark. Da Barents Nord søkte driftsstøtte for å realisere rutetilbud inn mot Alta, delte fylkestinget seg. Etter forslag fra Jane Sylvi Husebye ble det vedtatt en årlig støtte på 50.000 kroner over to år. Mindretallet i fylkestinget ønsket en treårsperiode og imøtekomme søknaden fra Barents Nord fullt ut.

– Jeg vil berømme formannskapet i Alta som jobbet fram et enstemmig vedtak der kommunen går inn med 200.000 kroner over tre år, og at kommunen samtidig signaliserer til Loppa og Hasvik at vi ønsker et spleiselag for å bedre kommunikasjonene. Dette vil bringe denne regionen tettere sammen og styrke distrikstbygdenes tilbud. Det er også en sak som viser at Finnmark som egen fylkeskommune bare blir mer og mer overflødig, fastholder Olsen.

Mot Alta

Den sentrale Frp-politikeren i Alta og i fylkestinget synes det er trist at Husebye ikke evner å se hele Vest-Finnmark, og ikke minst at småkommunene kan få utvikling med å koble seg på «lokomotivet Alta». Rut Olsen betegner det som trist at småkommunene ofres i det hun betegner som Husebyes «barnehagepolitikk» for å ramme Alta. Hun viser til flere saker der Ap har gitt Husebye en sentral rolle.

– Vi så det med kuttene posisjonspartiene tok på fergetilbudet i Østre Altafjord som rammet distriktsbefolkningen. Huseby var sentral for å stoppe hurtigbåtens rotasjon to. Jeg er overbevist om at Barents Nord ville fått langt mer støtte fra fylkestinget dersom båten ikke skulle gå til Alta. For tiden kjører Husebye en krig og nedsnakking mot NRK Finnmark, noe jeg antar skjer fordi NRK har hovedkontoret i Alta. Vi er mange som opplever at posisjonspolitikere og fylkesordfører ikke evner eller vil bremse Sylvi Jane kamp mot Alta. Det bekymrer meg virkelig om Alta skal være underlagt Hammerfest-politikerens sprell og påfunn i de neste år.

STÅR SAMMEN: Alta-politikerne står sammen for å berge samferdselstilbud, men ordfører Monica Nielsen får liten hjelp av sine Ap-kamerater i fylkespolitikken.  Foto: Jarle Mjøen

Med å gjøre ruten til Barents Nord til et privat og offentlig rutesamarbeid, vil både rutefrekvens  og tilknytning inn mot Alta styrkes. Med mulighet for gjennomgående billettkjøp vil totaløkonomien styrkes og tilskuddsavhengigheten gå ned. Fylkestinget har åpnet for gjennomgående billettkjøp. Både politikere og administrasjon i Alta kommune mener at til tross for at dette samferdselstilbudet er et fylkeskommunalt ansvar,  er det riktig av Alta Kommune å bidra i et spleiselag. Begrunnelsen er tiltakets betydning for en felles bo- og arbeidsregion hvor befolkningen i Loppa og Hasvik vil komme nærmere sentrale tilbud som flyplass og helsetjenester.