Flere i jobb, færre på tiltak

– Høy aktivitet gir positive utslag.
nyheter

I en pressemelding fra NAV Finnmark heter det at 3,5 prosent, 1417 personer, av arbeidsstyrken som er helt ledige. Dette er en nedgang på en prosent fra foregående år.

Klikk deg også rundt i det interaktive kartet i vinduet over.

–   Det er høy aktivitet blant annet i bygg- og anleggsbransjen i Finnmark som gjør seg positive utslag på NAVs tall. Og det jobbes med å skaffe arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med særskilte utfordringer på arbeidsmarkedet, kommenterer seniorrådgiver Eva Lill Margit ved NAV Finnmark.

Tallene viser nedgang i ledigheten både for kvinner og menn og ikke minst ungdomsgruppen. Men samtidig øker langtidsledigheten.

– NAV vil ha et sterkt fokus fremover på blant annet de som fortsatt er rammet av konkursen i Sydvaranger, sier Margit i pressemeldingen.