Beklager overfor lege etter etisk overtramp

Maktmisbruk, manglende samtidig imøtegåelse og «ekstremt tabloid» oppslag ga to FD-fellelser, kun en måned etter siste PFU-nederlag.

DOBBEL FELLELSE: Redaktør Arne Reginiussen i Finnmark Dagblad / iFinnmark var denne uka nødt til å trykke to PFU-tekster, i forbindelse med at avisa fikk kritikk og ble felt for disse to avisoppslagene.  Foto: Faksimile FD / Arkiv

nyheter

Denne uka behandlet Pressens faglige utvalg (PFU) intet mindre enn tre klager på to forskjellige saker fra iFinnmark/Finnmark dagblad.

Organet, som skal se til at media opptrer på etisk korrekt måte, kom i møtet sitt tirsdag til at avisa har brutt god presseskikk og opptrådt kritikkverdig:

  • To av Finnmarkssykehusets leger Torben Wisborg og Arnt Johannessen leverte inn to separate klager på samme sak. Artikkelen hadde sin bakgrunn i en tragisk episode der en for tidlig født baby døde. Saken ble meldt inn til helsetilsynet av Finnmarkssykehuset selv, og omtalen til avisa tok for seg granskingen. Overlege Johannessen ble på forsiden og i artikkelen pekt på som den legen som hadde ansvaret da hendelsen fant sted.
  • Finnmark fylkeskommune ved opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen klaget på en forsidefra oktober. Her ble det påstått at Sandtrøen hadde ansatt sin egen sønn, med en tittel som var utformet slik at det ifølge klager kunne oppfattes som at korrupsjon hadde funnet sted.

Presseetisk brudd

Hva angår legesaken konstaterer PFU at Finnmark Dagblad har brutt pressens etiske regelverk, «Vær Varsom-plakaten», på hele fem punkter, som handler om saklighet og omtanke i omtale (punkt 4.1), om å ha dekning for det som faktisk er publisert (punkt 4.4), om at feile opplysninger skal rettes så raskt det lar seg gjøre (punkt 4.13), om at alvorlige beskyldninger skal gis samtidig imøtegåelse (punkt 4.14) og at debattinnlegg ikke skal påføres en redaksjonell, polemisk replikk (punkt 4.15). Hele kjennelsen er lagt ut på presseforbundets hjemmesider.

I grunnlaget fremgår det blant annet at PFU mener vinklingen er sterkt personfokusert, og påpeker at det «utvilsomt må oppleves som en belastning å bli avbildet og knyttet til en babys død». Utvalget konstaterer at omtalen skjer før Helsetilsynet har konstatert «om eller eventuelt hvordan noe klanderverdig faktisk har skjedd».

– Granskingen som pågår gjelder ikke kun klager, men også sykehuset [...] dette blir underkommunisert fordi det er vinklet så sterkt på klageren. Han fremstår derfor i stor grad alene som ansvarlig, skriver PFU, og mener avisas personfokuserte vinkling utgjør en urimelig belastning for Johannessen.

PFU mener også at redaktør Arne Reginiussen har «misbrukt sin makt som publisist og trykket en polemisk replikk» i tilknytning til et debattinnlegg skrevet av overlege Torben Wisborg. Slike replikker, som trykkes samtidig med debattinnlegget det er ment å svare på, anses å være i strid med vær Varsom-plakaten.

Hva angår «lege-saken» sier FD/iFinnmark-redaktør Arne Reginiussen at han vil beklage overfor Arnt Johannessen:

– Vi ser at vi har gått for langt i å omtale en hendelse ved sykehuset i Hammerfest, der en baby døde. Vi kommer til å be om unnskyldning til overlegen, som helt klart ble knyttet for tett opp mot hendelsen i vår sak. Vi vil beklage for den urettmessige belastningen han har måttet tåle som følge av vår omtale, sier Reginiussen.

– Dere var ganske klare på at dere ikke hadde gjort noe galt, inntil PFU kom med sin konklusjon. Når skjønte dere at dekningen var over streken?

– Vi måtte forklare hvorfor vi hadde gjort som vi gjorde, og hvilke vurderinger vi gjorde underveis. Vi ser jo, med PFUs kjennelse, at vi har gått for langt i vår omtale. Jeg har ingen problem med å si at overlegen ble utsatt for en urettmessig belastning.

Kritikkverdig handling

I saken der Finnmark fylkeskommune (FFK) ved opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen står som motpart skriver PFU at avisa har opptrådt kritikkverdig, ved at de har brutt punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, som blant annet sier «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet».

I avgjørelsen, som finnes her, fremgår det at PFU mener forsiden er skarpt vinklet, da påstanden om at Sandtrøen ansatte sin egen sønn «ble nyansert/imøtegått» inne i artikkelen.

– Utvalget har kommet til at forsiden går for langt, og rammer klager unødig hardt sett i lys av sakens realiteter slik de fremkommer i artikkelen. Utvalget mener avisen skulle nyansert «har gjort det samme», og fått frem enkelte utfyllende fakta som kunne bidratt til et mer dekkende bilde, skriver PFU.

– Vi må bare ta til etterretning at en forside i dekningen av Bruer-saken gikk for langt, der vi omtalte ansettelsen av sønnen til Lisbeth Sandtrøen. Her får vi kritikk for forsidetitlingen, konstaterer Reginiussen.

PFU-seier nummer 2 til fylkeskommunen

De to PFU-nederlagene i februar-møtet kommer like etter at avisa gikk på en smell i en annen PFU-sak. Så sent som i forrige møte (24. januar) mente Pressens faglige utvalg avisa hadde brutt god presseskikk.

  • Finnmark fylkeskommune ved Lisbeth Sandtrøen klaget inn avisa for brudd på Vær Varsom-plakaten, i forbindelse med avisas omtale av reisevirksomheten til skoletoppene i fylket. Her ble det vist til at skoletoppene, inkludert Sandtrøen selv, forskjellige skoleledere og rektorene ved fylkets videregående skoler, hadde reist «verden rundt for 2,2 millioner kroner», i løpet av 2014 og 2015.

PFU slo i debatten rundt saken fast at det var et godt stykke journalistisk arbeid som var lagt ned fra avisas side, ifølge Medier24. PFU konstaterer også med at FD var i sin fulle rett til å sette søkelyset på skoleledernes reiseutgifter, fremgår det av avgjørelsen. Men her heter det at avisen burde gjort mer for å kontrollere fakta, samt at alle de fem som ble nevnt eksplisitt med navn i artikkelen burde fått anledning til å imøtegå faktiske opplysninger.

Også her konstaterer PFU at det var snakk om et presseetisk brudd fra FD/iFinnmarks side.

– PFU gir dere skryt for å belyse reisevirksomheten til skolelederne, men konstaterer at dere «snublet i oppløpet». Hva tenker du om at «god journalistikk» blir skadet av dårlig presseetikk?

– Det er riktig at vi fikk skryt, og jeg er enig med det PFU sier om at det er viktig og riktig å gå inn i denne type saker. Vi blir felt på at alle rektorer skulle vært kontaktet for å kommentere saken. Dette må vi bare ta til etterretning, at det ikke er tilstrekkelig å gi Lisbeth Sandtrøen anledning til å svare på vegne av rektorene, sier Reginiussen.

Varsler gjennomgang

Redaktøren forteller til Altaposten at avisa tar de tre fellelsene på alvor, og varsler en intern gjennomgang hvor rutinene skal gjennomgås.

– Vi vil ha et ekstra fokus på presseetikk, med at vi har hatt disse sakene. Det er gjerne slik at man med mange kontroversielle saker oftere vil få klager mot seg, og da må man gjøre en god nok jobb i forkant av publisering. Vi må lære av det som er gjort, sier han.

– Hvor «hands-on» har du selv vært i disse sakene?

– Som ansvarlig redaktør følger det av redaktøransvaret at jeg har ansvaret for alt som publiseres på våre plattformer.