Her er svaret fra helseministeren til Kathrine og Jørn Tore

– Jeg har stor forståelse for at dette har vært en vond opplevelse.

SVARER: Helseminister Bent Høie (H) har skrevet et åpent brev til Kathrine Jakobsen og Jørn Tore Larsen.  Foto: Carina Johansen - NTB scanpix / Privat

nyheter

I et innlegg på Facebook tagger helseminister Bent Høie Kathrine Jakobsen, som et svar på brevet hun og mannen Jørn Tore Larsen skrev etter hendelsen fredag kveld, der den 3,5 måneder gamle datteren deres Mina fikk alvorlig pustebesvær. Turen til sykehus tok 3,5 timer. På et tidspunkt var den vesle jenta «bleikgrå», ifølge Kathrine.

Foreldrene roser helsepersonellet ved Hammerfest sykehus, men er meget kritiske til den manglende akuttberedskapen i Alta.

I svaret er helseministeren på at han ikke kan gå inn på den konkrete saken, men at inntrykket er at «flere forhold ikke har fungert som det skal».

Her er hele innlegget Bent Høie har skrevet til familien:

Kjære Kathrine og familie!

Jeg er glad for at det har gått bra med lillesøster, og jeg har stor forståelse for at dette har vært en vond opplevelse for familien. Takk for at dere har vært åpne om hva dere har opplevd.

Jeg kan ikke gå inn i denne konkrete saken, men ut fra den opplevelsen du beskriver, så er mitt inntrykk at flere forhold ikke har fungert som det skal. Derfor legger jeg til grunn at Finnmarkssykehuset og Alta kommune gjennomgår og følger opp saken.


– Kan du se for deg hvor lang tid 3,5 timer er når ditt lille dyrebare barn ikke får puste?

– Sennalandet er stengt. ALT er stengt! Skal virkelig ikke lillesøster få hjelp?

Jeg er opptatt av at befolkningen skal ha trygghet for å få hjelp i akutte situasjoner. Derfor skal vi ha en desentralisert sykehusstruktur i Norge og gode akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta vil bli ytterligere utvidet i det nye bygget som er under oppføring. Det skal sikre at tilbudet er nært og tilgjengelig – og at pasientene vil slippe lange reiser.

En god akuttmedisinsk beredskap handler ikke bare om antall minutter til sykehus. Det handler også om en velfungerende akuttmedisinsk kjede, der alle leddene må fungere – fra legevakt, AMK og ambulansetjenesten til sykehus. Sykehus og kommune har begge ansvar for akuttmedisinske tjenester, og må planlegge sammen for bedre å kunne håndtere situasjoner som utfordrer beredskapen, – som når luftambulansen ikke kan fly på grunn av dårlig vær. Derfor stiller vi nå krav om at kommunene og sykehusene skal lage felles planer for å gi et bedre og tryggere tilbud til befolkningen.


– Jeg tør ikke tenke på hvor ille det kunne gått

«Alt» var stengt da vesle Mina (3,5 mnd) måtte til sykehus med store pustevansker.

Regjeringens mål er å styrke de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Det har vi gjort. Beredskapen er blitt bedre i Nord-Norge ved at det i 2015 ble åpnet en ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Finnmarksykehuset etablerer døgnbemannet legeberedskap for fly i Kirkenes. Nytt redningshelikopter i Banak vil og bedre tilgjengelighet til helikoptertjenesten.

Vi arbeider hele tiden med å gi trygge helsetjenester i hele landet!