– Dette er en alvorlig sak for kommunen

200 uten disp-svar.

VANSKELIG SAK: Det har tidligere vært en smal sak å få dispensasjon for å raste og fiske på vann med tilknynting til scooterløypene i Kautokeino kommune, men så langt denne vinteren har ikke utmarksutvalget vært mulig å få samlet, slik at søknadene kan behandles politisk.   Foto: Arkiv

nyheter

Folk som har søkt scooterdisp i Kautokeino kommune lurer på hvorfor de ikke har fått svar, selv om de søkte lenge før jul i fjor. Utmarksutvalget i Kautokeino har mer enn 200 ubehandlede søknader om dispensasjon for scooterkjøring liggende.

Enhetsleder for teknisk i Kautokeino, Sindre Murud, sier det er gjort forsøk på å behandle søknadene. Men når innkalte enkeltmedlemmer av utvalget konsekvent ikke møter – uten forvarsel, får man ikke innkalt varamedlem, og dermed må møtene avlyses.

– Delegasjonsreglementet i kommunen er helt klart. Det er politikerne som skal behandle denne typen søknader. Jeg regner med at dette vil skje nokså raskt. På sikt vil alle søknader til oss være digitale og da vil det bli raskere behandling, sier Murud.

Tidligere annen praksis

Rådmann Kent Valio lover å undersøke saken når han er tilbake på kontoret etter møter med Fylkesmannen de siste to dagene.

Kommunen har tidligere behandlet helt ukontroversielle saker administrativt, mens andre saker  har vært underlagt politisk behandling av det kommunale utmarksutvalget. Delegasjonsvedtaket i kommunen gir ikke lenger administrasjonen anledning til behandling av søknadene. Nå skal alle saker behandles politisk, men kommunen har så langt ikke klart å samle utmarksutvalget for å gå gjennom søknadene.

Utmarksutvalget i Kautokeino ledes av Arbeiderpartiets Per Nils Saari og har Vegard Olsen fra Dalon/Fastboendes liste og Inga May-Britt Bongo fra Flyttsamelista som medlemmer.

Saari sier til Altaposten at han har vært bortreist, men at han tror det kan bli møte neste uke.

– Ja, det stemmer at vi ennå ikke har hatt møte i utmarksutvalget, men kanskje det kan avholdes mandag eller tirsdag i neste uke, sier Saari til avisa.

LOVER MØTE: Leder Per Nils Saari har til gode å møte opp i Utmarksutvalgets møter, men lover skjerpings.  Foto: Arkiv

– Tydeligvis ny praksis

Hans Isak Olsen, som er gruppeleder for Fastboendes liste i kommunestyret, sier at slike saker skal prioriteres og man skal følge gjeldende forvaltningsbestemmelser for kommunens behandling av dispsøknader.

– Uten å vite i detalj hva grunnen er til at utmarksutvalget ikke har vært samlet og hvorfor det ikke har vært innkalt vara for Per Nils Saari hvis han har vært bortreist, så synes jeg dette er en alvorlig sak for kommunen. Befolkningen i Kautokeino prioriterer ferdsel i utmark, og før har dette vært prioriterte saker som har blitt behandlet løpende. Tidligere har administrasjonen dessuten behandlet de sakene der det tidligere har vært gitt disp uten noe om eller men, sier Olsen.

Forvaltningsansvarlig for fiskerispørsmål i Autsi-Silis hytteforening, Frank Jonny Nilsen, sier han synes det er synd hvis ikke utmarksutvalget kan behandle søknadene. Han håper de blir behandlet fortløpende og i nærmeste fremtid.