Mann dømt til fengsel for utelivsvold

– Slo ølglass i ansiktet på gjest.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

nyheter

Alta tingrett har besluttet å dømme en mann i 30-årene, bosatt i Kautokeino, for å ha skadet en annen mann.

I tiltalen heter det at mannen slo og/eller kastet et glass i ansiktet til NN, slik at fornærmede fikk flere kutt i ansiktet og måtte sy tre sting ved venstre side av munnen, samt stripset et kutt i panna. Hendelsen tok sted på et utested i Alta november 2015.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes til fengsel i 120 dager og videre idømmes sakskostnader etter rettens skjønn.

Ville forsvare seg

Mannen i 30-årene har i Alta tingrett erkjent forholdet. I sin forklaring heter det at grunnen til at han slo ølglasset i fornærmedes ansikt, var at tiltalte trodde at fornærmede skulle slå han.

Fornærmede forklarte i retten at tiltalte slo han med ølglasset helt uten forvarsel. Det stemmer også med vitneforklaringen til en annen gjest.

– I følge hennes forklaring kom slaget «impulsivt og helt overraskende». Videre forklarte hun at hun måtte dukke for ikke å bli truffet, heter det.

– Et ikke ubetydelig skadepotensial

Retten har på bakgrunn av bevisførselen funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen, og at han var klar over hva han gjorde.

På bakgrunn av dette dømmes mannen for overtredelse av straffeloven til fengsel i 120 dager. Varetekt kommer til fradrag med 2 dager. Mannen ilegges også saksomkostninger på 3.000 kroner.