– Ap forsøker seg med en skolebløff

– Mange fine honnørord, men mest prat.

TIDENES BLØFF? Trine Noodt mener Ap har kommet med en kjempebløff når de har lovet tidenes skolebudsjett, men vil kutte 36 lærerstillinger.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Alta Ap lovet tidenes skolebudsjett, men leverte ifølge Venstre tidenes verste.

Dermed er oppvarmingen til budsjettdebatten i kommunestyret i gang. Venstres Trine Noodt (Ap) har lagt seg på minnet at Ole Steinar Østlyngen (Ap) gikk ut i sommer og lovet tidenes skolebudsjett og et løft fra Alta-skolen. Posisjonspartienes budsjettforslag mener hun er tidenes bløff når det gjelder skole.

– Budsjettforslaget til Ap, KrF, SV, MDG og uavhengig representant har veldig mange fine honnørord, men går en kritisk inn, vil en oppdage at det meste er prat. Dessverre er det ikke like enkelt å finne fram til prioriteringene i forslaget, og det er nok gjort helt bevisst. I stedet for å si at det skal kuttes 36 lærerstillinger fram mot 2020, velger man å prate om store byggeprosjekt, blant annet nytt rådhus, parkeringshus og nye skoler. Fokuset er på bygg og ikke innhold, sier Noodt.

– Bedre i Alta

– Er langt fra fornøyd

Annette Berger reagerer på Aps budsjettframlegg.


Posisjonspartienes finansminister bekrefter at slik det nå ser ut vil det bli færre lærere i Alta-skolen.

– Det er naturlig så lenge elevtallet går ned. Vi har fulgt rådmannens forslag hvor han har tatt ned antall lærere i tråd med nedgangen i elevtallet, sier Ole Steinar Østlyngen, (Ap) før han kommer med følgende garanti:

– Alta skal alltid ligge høyere i lærertetthet enn landsgjennomsnittet. Det er en garanti, og den skal overholdes så lenge vi er i posisjon. Per i dag er lærertetthet over landsgjennomsnittet, klargjør Østlyngen.

– Mer penger

Trine Noodt viser til at det i 2016 ble kuttet 6,5 lærerstillinger. Det samme legger rådmannen opp til i 2017, før det skal kuttes 23 lærerstillinger fram til 2220 slik at det i perioden 2017-20120 er snakk om et kutt på 36 lærerstillinger.

– Antall elever i årskullene 2. til 10. klasse er økt med 40  fra i fjor til i år.  Så er det 12 færre førsteklassinger som kommer inn enn det som gikk ut av 10 klasse. Dermed øker elevtallet totalt i Alta-skolen med 28 fra i fjor til i år. Rådmannen budsjetterer likevel med 500 000 kroner i kutt i lærerstillinger ,noe Ap følger opp, forklarer Noodt og legger til:

– I forhold til elevtall og økning her, burde midler til stillinger vært styrket med 2,5 mill og ikke svekket. Jeg er meget overrasket dersom Ap, slik de hevder, har fått signaler fra Utdanningsforundet om at de er fornøyd med budsjettet. Tvert om bør Utdannignsforbundet på barrikadene sammen med Venstre og eventuelt andre parti for å kjempe for Alta-skolen.

Har penger

Kuttene i lærerstillinger bidrar til et netto driftsresultat på over 20 millioner kroner i 2017, men er likevel gått under det anbefalte resultat på 1,75 prosent, som tilsvarer 32 millioner kroner. Samtidig sier Ap plent nei til å øke skattesatsen for verker og bruk, noe som rådmannen har foreslått. Dette ville gitt nærmere 10 millioner kroner hvorav Alta Kraftverk ville vært hovedbidragsyter.

– Vi er for å skattelegge Statkraft og andre store utenbygds selskap. En økning av skattesatsen for verker og bruk ville gitt solide inntekter, og SV har hele tiden sagt at vi gjerne skulle brukt mesteparten av en  potensiell økning i eiendomsskatten til å styrke skolen. I samarbeidskonstellasjonen har Ap blokkert for økt eiendomsskatt. Dette er tyngdeloven, noe vi aksepterer selv om vi skulle sett at SV var sterkere og kunne fått gjennomslag her, sier leder i Alta SV,  Tommy Berg.

Han mener det er viktig å ha et sterkt fokus på innholdet i skolen, og skulle gjerne hatt noen millioner å putte inn her.