Ønsker digital ruteopplysning og åpne venterom

– I andre byer forventer man at slikt er på plass.

KAN BLI BEDRE: – På kaia i Alta er det et stort og flott venterom, men det er nesten aldri åpent, sier leder for Fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede i Finnmark, Tommy Berg.  Foto: Akriv

nyheter

Tommy Berg, leder for Fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede i Finnmark, er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig tilrettelagt på flere av trafikk-knutepunkter og venterom i fylket. I et nylig møte i rådet har de kommet frem til at det er flere punkter som bør forbedres.

– Dette er noe vi i rådet i felleskap mener at samferdselspolitikerne må å ta på alvor. Dette er ikke bare for våre medlemmer, men også for andre reisende og besøkende i fylket. Besøker man andre store byer i landet, så forventer man at slike ting er på plass, sier Berg til Altaposten.

Flere mangler

– Fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede krever at Fylkesadministrasjonen samferdsel må sørge for at venterom er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, heter det.

Rådet viser til at det på grunn av ruteendringene fra 1.1.16 har oppstått en del problemer som medfører venting på videre korrespondanse.

I møtereferatet heter det:

– På Skaidi er det ikke tilrettelagt for rullestolbrukere og heller ikke handicaptoalett. Der er ingen digitale informasjonstavler med oppdatert informasjon om bussrutene, forsinkelser og så videre. Bussjåførene kommer heller ikke inn og sier fra om at bussen er kommet. Dette fører til at man må stå ute og vente, på grunn av total mangel på informasjon.

– I Olderfjord har kafeen kun sommeråpent. Man kommer seg ikke inn noen steder, og heller ingen steder å gå på toalett. Der er heller ingen digital informasjonstavle.

– På Tana bru er der ingen venterom og ingen digital informasjonstavle. Man må vente ute i 3 timer, uten mulighet for å komme seg inn eller på toalett noen steder.

Heller ikke i Mehavn er det slik det burde være:

– Hurtigruten kommer midt på natta, og bussen kommer 3 timer før, slik at rutene ikke korresponder. Der er ingen venterom eller digital informasjonstavle. Der er ikke mulighet for å gå inn noen steder, og heller ingen steder å gå på toalett.

Ønsker bedre venterom

Kaiene mener også rådet det må jobbes mer med.

– På andre knutepunkter som ved ferge/hurtigbåtkai, er der noen steder kun venteskur, og ingen steder man kan gå inn eller ingen steder man kan gå på toalett. Dette gjelder ikke bare på små steder, men også ved store ferge- og hurtigbåtkai som i Hammerfest, Alta og Øksfjord, mener rådet og har flere eksempler:

– I Hammerfest er det ingen venterom ved kaia, og heller ikke ved bussterminalen. Der er et venterom ved hurtigrutekaia, men det ligger gjemt i forhold til både bussterminalen og hurtigbåtene. Det må dermed stilles krav til at det etableres eget venterom ved bussterminalen og kaia.

– På kaia i Alta er det et stort og flott venterom, men det er nesten aldri åpent. Dermed forsvinner muligheten for å gå inn å vente, samt mulighet for å gå på toalett. Der finnes heller ingen digital informasjonstavle som gir oppdatert kunnskap om rutetider, avgangstider og ankomst, heter det.

Digitale løsninger?

Råd for funksjonshemmede i Finnmark viser til  at det burde vært på plass flere digitale løsninger for folk med enten redusert eller manglende syn.

– På inngangspartiet til hurtigbåtene og bussene er det heller ingen digital stemme som sier hvor bussen/båten skal til. Mennesker med redusert/manglende syn vet derfor ikke hvor inngangen til båten/bussen er. Dette fører til en usikker tilværelse, og man må få hjelp av andre for å finne frem.

Rådet mener også at det er på sin plass at Finnmark får på plass sanntidsinformasjon om ruter.

– Dette er totalt fraværende i Finnmark. For mennesker med nedsatt /manglende syn er det helt nødvendig å få informasjon om hvor og når båten/bussen kjører, og hvor lang tid det tar til neste holdeplass, mener rådet.

– Ufortjent dårlig omtale

Havnesjef Hans Roar Christiansen kjenner seg ikke igjen i Tommy Berg sin omtale av Kaia i Alta. Han viser til at det både finnes oppdatert informasjon for de reisende – både inne og ute, og at de holder åpent på venterommet i ved de aller fleste avganger

– Vi holder åpent stort sett hele tiden. Kun noen få unntak. Et eksempel hvor vi ikke har åpent er ved VargsundXpressen, som går klokken syv. Men her er det mulig å gå om bord tidligere. Søndager holder  vi åpent kun for å håndtere VargsundXpressen og bussavganger og ankomster, bemerker  Christiansen og legger til at det er flere vesentlige hull i Bergs argumenter.

  • Altaposten har ikke lyktes med å få en kommentar fra samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.