Får møte statsråden

– Jeg er glad for at ministeren nå prioriterer oss.

GLAD FOR MØTET: Kautokeino-ordfører Johan Vasara.  Foto: Susanne Hætta

nyheter

Ordfører Johan Vasara har krevd å få møte landbruksministeren om den forestående Stortingsmeldinga om reindrift. Det får han.

 –  Fra kommunens side vet vi ingenting om arbeidet med stortingsmeldinga. Vi er landets største reindriftskommune og reindrifta er ei viktig næring i vår kommune. Jeg har derfor krevd å få møte landbruksministeren, fordi det føles som om man gjør arbeidet med stortingsmeldinga i lukkede fora, uten å snakke med de berørte store kommuner, sier Ap-ordføreren i Kautokeino.

Karasjok reagerer også

Han finner det utrolig at landets desidert største reindriftkommune ikke aner noe som helst om hva ministeren arbeider med knyttet til den bebudede stortingsmeldinga.

– Jeg har også fått med meg varaordfører John Nystad og hovedutvalgsleder Mette Anti Gaup fra Karasjok også har reagert. Det er kanskje i seineste laget nå, men jeg er glad for at ministeren nå prioriterer oss og tar oss i mot, og håper det ikke er for sent for å påvirke innholdet i den kommende stortingsmeldingen om reindrift, sier Vasara.

– Underlig

Venstres andrekandidat til Stortinget, Klemet Klemetsen fra Kautokeino, reagerer på at kommunen ikke er tatt med på råd.

– Jeg synes det er litt underlig at man ikke spør den kommunen hvor næringa har aller størst betydning. I særdeleshet gjelder dette en kommune som Kautokeino, som sliter med arbeidsledighet. I disse sjakktider kan man kanskje stille seg spørsmålet hvilke trekk regjeringen gjør for reindriftsnæringa og de som blir arbeidsledige som følge av politikken, sier Venstres Klemet Klemetsen i en kommentar.