– Vi må få politi i bybildet

Ordføreren jubler for forslaget til ny politiorganisering i Finnmark.

APPLAUDERER: Ordfører Monica Nielsen og et samlet politisk miljø i Alta gir politimester Ellen Katrine Hætta ros for en grundig og god prosess fram mot en ny organisering av politiet i Finnmark. Blant annet foreslår politimesteren at ledelsesenheten for de fire nye politi/lensmannsdistriktene blir lagt til Alta.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Dette skjer ikke etter press fra Alta, men fordi politiet selv ut fra grundige interne prosesser og utredninger mener dette er den organiseringen som vil gi Finnmark som helhet best polititjenester. En god prosess som forebygger den evindelige lokaliseringskranglingen i Finnmark, påpeker Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap).

Ei intern arbeidsgruppe i politiet og politimester Ellen Katrine Hætta ønsker å organisere politiet med mål om et bedre og mer tilstedeværende politi i hele Finnmark. Her har politiet selv anbefalt  å effektivisere den lokale politistrukturen ved å samle tjenestestedene i færre og større tjenesteenheter. Disse skal styres fra en geografisk driftsenhet, som foreslås lagt til Alta.

Tett på prosessen

Alta-ordføreren forteller at hun har vært tett på prosessen fordi den har stor betydning for innbyggerne i Alta, men også fordi politireformen har stor betydning for nabokommunene til Alta og hele fylket.

– Jeg har deltatt på flere arenaer i denne saken, blant annet i et møte i Alta hvor alle kommunene i Finnmark var invitert. Har også fått informasjon og muligheten til å følge saken gjennom deltakelse i politirådsmøte i Alta. Fra min og Alta kommunes side er det bare å gi politiet honnør for den brede medvirkningen det har vært lagt opp til, og at man har luket vekk lokaliseringsfølelser og heller latt målet få styre de foreslåtte endringene.

– Så Alta kommune har fått gjennomslag for alle ønsker?

– Et samlet politisk miljø i Alta er klar på at Finnmark samlet sett må komme ut med bedre polititjenester og at sentrale myndigheter må tilføre ressurser slik at det er mulig å nå et sånt mål. Samtidig er det viktig å effektivisere bruken av ressursene slik at det blir mer politi, og ikke mindre. I så måte er det et klart krav om at det i Finnmarks største by må være 24/7-tjeneste. Det har det vært, men i dag har ikke lensmannen i Alta stillinger nok til å kunne gi en slik tjeneste, påpeker Nielsen.

Flere ressurser

Utredningen og politimester Ellen Katrine Hættas tilrådning tilsier at politiet vil få en lokal struktur med politimesteren på topp og fire store tjenesteenheter. Under politimesteren vil det bli en administrativ ledelse som skal ha daglig oppfølging av de fire tjenesteenhetene. Den administrative ledelsesenheten for alle de fire enhetene i Finnmark foreslås lagt til Alta. Politimester Hætta og hennes stab vil være i Kirkenes. Det er ikke sagt noe om størrelsen på ledelsesenheten i Alta, om det skal være en person eller flere.

I dag har politidistriktet to juriststillinger i Alta som jobber med påtale og oppfølging. Det foreslås å kutte antall tjenestesteder, det vil si lensmannskontor/politistasjoner, fra 17 til 15.

– For Altas del er vi mest opptatt av at det blir nok politiressurser til å kunne rykke ut ved behov, enten det er natt eller helg. Vi må få politi i bybildet, og synlig politi krever mer ressurser. Dette vet vi at politimesteren er svært opptatt av, og tror 24/7 bemanning snart vil være en realitet, klargjør ordføreren.