– Jeg er meget overrasket

Profilerte Thorbjørn Jungård fikk ikke jobben som partisekretær i Arbeiderpartiet.

VEID – OG FUNNET FOR LETT: Thorbjørn Jungård var favoritten til å komme inn i maktposisjonen som ny partisekretær for Finnmark Ap. Her er Jungård sammen med fylkespartileder Ingalill Olsen, som var svært delaktig i ansettelsen som formelt skjedde fra Youngstorget.  Foto: Arkiv

nyheter

Tidligere leder i Alta Ap og nåværende nestleder i hovedutvalget for helse og sosial, Bernt Berg, er en av få i Alta Ap som er villig til å uttale seg offentlig om ansettelsen.

– Hva kan jeg si? Jeg er meget overrasket over at Thorbjørn Jungård med en CV fra toppnivå i lokal- og regionpolitikken, og med en tiårig periode som heltidsansatt i LO-systemet hvor han også har vært tillitsvalgt på høyt nivå, er veid og funnet for lett. Kan det rett og slett være at ledelsen i Finnmark Ap har valgt han vekk av politiske årsaker? er spørsmålet Berg stiller.

Han understreker at Lill-Tove Ottesen fra Lakselv, som fikk stillingen, kan ha mange sterke sider som vil gjøre henne til en god partisekretær.

– Jeg kjenner henne ikke, og det tror jeg at det er få i partiet som gjør. Hun har ikke gjort seg bemerket innenfor arbeiderbevegelsen, noe jeg trodde var en forutsetning, sier Berg.

Tung maktposisjon

Partisekretæren i Finnmark Ap er en anonym, men tung maktposisjonen. Det til tross; ansettelsen av Ottesen er et ikke-tema. Stille har det også vært rundt vrakingen av favoritten Thorbjørn Jungård fra Alta. I et intervju med avisen Finnmarken forteller mannen som har hatt stillingen i 18 år, John Erik Pedersen, at muligheten til å påvirke politiske prosesser som partisekretær er store.

– Som fylkessekretær er det oftest jeg som lager innstilling til styret i Finnmark Arbeiderparti. Dessuten er jeg rådgiver og samtalepartner på mange plan, sier Pedersen (56), som er avtroppende fylkessekretær.

Favoritt

Internt i Ap har det ansettelsen skapt mye uro, og Altaposten har blitt kontaktet av flere som stiller spørsmål ved ansettelsen. Felles er at de ikke ønsker å uttale seg offentlig. På et tidlig stadium påvirker partisekretæren avgjørelsene, og blir ofte til offisiell politikk for det ledende partiet i Finnmark. I jakten på etterfølgeren til John Erik Pedersen, som er ansatt i ny stilling på Youngstorget for Ap sentralt, har Ap hatt en intern partiutlysning.

En av de som søkte stillingen og som skulle stå sterkt i forhold til kravspesifikasjonen er Jungård. Han ble innkalt til intervju, men måtte se at Ottesen, tidligere varaordfører i en kort periode for SV i Porsanger ble ansatt. I utlysningen søkte en etter personer med bred erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid, god skriftlig og muntlig framstillingsevne, god kjennskap til arbeiderbevegelsens organisasjoner og gode lederegenskaper. En kravspesifikasjon som skulle passe Jungård som hånd i hanske, med andre ord.

Han har en solid politisk bakgrunn med åtte år fra kommunestyret i Alta og en periode i fylkestinget. Alta-politikeren har også flere tiår som tillitsvalgt i fagbevegelsen, og fram til ganske nylig hatt heltidsstilling i fagbevegelsen i Oslo i ni år.  I dag er han tilbake  i Alta som elektriker. Jungård scorer også høyt i forhold til leder- og organisasjonserfaring hvor han har vært leder av hovedstyret i BUL og ledet fotballgruppa i samme idrettslag i flere perioder. 57-åringen har også vært sentral i frivillig kulturarbeid, og har vært i ledelsen for flere store musikkfestivaler.

Alta-tilknytning

Altaposten har vært i kontakt med Thorbjørn Jungård. Han har bedt lokalavisa la være å bringe hans navn inn i ansettelsen.

– Ble din Alta-tilknytning avgjørende for at du ikke fikk stillingen?

– Jeg har ingen kommentar og synes ikke at dette er en sak for Altaposten, sier Jungård.

Dersom Arbeiderpartiet hadde valgt å ansette Jungård, ville partikontoret blitt flyttet fra Vadsø til Alta. I stedet følger nå partikontoret Lill-Tove Ottesen til Lakselv og blir tett på deler av styret i FAp.

Politisk har hun fortid i SV hvor hun ved valget i 1999 ble valgt inn for partiet i kommunestyret og fungerte som varaordfører i en kort periode. Hun stod på Arbeiderpartiets liste ved fylkestingsvalget i 2011, og havnet her langt ned på varalista. Hun har vært ansatt i et interkommunalt utdanningsprosjekt.

 Overfor Ságat har hun for kort tid tilbake fortalt om sine ambisjoner i jobben:

– Politikk er å bygge samfunn, og være aktiv i samfunnet. Dette er en jobb der man er tilrettelegger for politikkutøvelse i alle små lokalsamfunn i Finnmark. Å bygge opp organisasjonen og tilrettelegge for at Ap skal få gjennomført sin politikk synes jeg høres veldig spennende ut.

  • Altaposten har forsøkt å få en kommentar fra Ottesen, men har ikke oppnådd kontakt etter gjentatte forsøk. Partikontoret i Lakselv vil være i drift fra 15. november, ifølge avtroppende partisekretær John Erik Pedersen.

Taus om ansettelsen

– Partisekretær ansettes av Arbeiderpartiet sentralt. Henvendelser angående dette henvises dit, er tilbakemeldingen fra leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen, etter at vi har stilt en rekke spørsmål rundt ansettelsen.

På Yongstorget sitter assisterende generalsekretær for Ap, Kristine N. Kallset. Hun bekrefter at styret i Finnmark Ap har vært en aktiv medspiller i ansettelsesprosessen. Blant annet har leder Ingalill Olsen deltatt i intervjuet av de to som ble kalt inn; Thorbjørn Jungård og Lill-Tove Ottesen. Kallset er klar på at ansettelsen skjer fra Youngstorget, som også har det formelle arbeidsgiveransvaret.

– Det er viktig at samarbeidet mellom den som ansettes og partilederen funger best mulig. Derfor tar vi fylkespartiet med på råd, klargjør Kallset.

– Hvordan vil du beskrive Ottesen, som ble ansatt?

– Vi hadde to svært godt kvalifiserte søkere. Ottesen har en bred yrkesrelatert bakgrunn og har hatt ulike verv i lokalpolitikken, og ble ansatt ut fra en helhetsvurdering.

 Leder for Alta Arbeiderparti, Steinar Karlstrøm, sier at det er ukjent for han at Thorbjørn Jungård var søker og høyaktuell til stillingen som fylkespartisekretær, og at partikontoret var nær ved å havne i Alta.

– Jeg har ikke noe ønske om å spekulere i ansettelsen av partisekretær, sier Karlstrøm.

– Har styret i Finnmark Ap spurt deg som partileder om råd?

– Nei, dette er helt nytt for meg. Aldri hørt noe om prosessen og ansettelsen. Ser heller ikke at Alta Ap burde ha blitt informert, sier Karlstrøm.