Altaværing stoppet med amfetamin i tollen

Dømt til fengsel av tingretten.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

nyheter

Mannen i 20-årene er i Alta tingrett dømt til seks måneder fengsel for innførsel av 86,25 gram amfetamin. Hendelsen tok sted på Gardermoen i januar i år.

Tingretten anser overtredelsen som svart grov på grunnlag av mengden og hva slags stoff det gjelder

Tilsto

Retten mener det er bevist at mannen var klar over at det var amfetamin han tok med seg, og derfor har handlet med forsett. Mannen tilsto også innførselen og samtykket i at saken blir avgjort som tilståelsesdom.

Mannen er tidligere dømt for at annet forhold tidligere i år og dommen avsies derfor som tilleggsdom.

–  Retten finner det passende at straff er seks måneder fengsel, med en dag fratrakk for varetekt, heter det.