Mener rektor bommet da hun ville kutte i elevboligenes budsjett

– Elevboligene sorterte ikke under Alta videregående skole.

Eirin Halvorsen Lillehof og hennes klient Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I sin prosedyre påpekte Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof at rektor kan ha gått utover sine fullmakter da hun i forbindelse med en innsparingsrunde ga beskjed om at også elevboligene skulle spare penger.


– Trodde det var «piece of cake» å få dem med på det

Måtte finne 600.000 etter Komsa-kutt.

– Elevboligene sorterte under eiendomsavdelingen. Budsjettet til elevboligene tilhørte ikke skolebudsjettet, og elevboligene hadde ingenting med skolebudsjettet å gjøre. Det var eiendomsavdelingen som hadde føringen på økonomi og budsjett ved elevboligene, og det var hit Bjørnar Bruer måtte henvende seg med budsjettspørsmål, overtidsforbruk og slik.

– Når opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen ga beskjed om at Alta videregående skole måtte spare 600.000 kroner, hva gjør rektor da? Hun sa i sin forklaring at «om hun ikke hadde tatt det på elevboligene, så måtte hun tatt det på skolen». Men rektor hadde ikke anledning til å gå inn og styre i et budsjett hun ikke rådde over. Det kunne hun ikke gjøre, sa Lillehof.