Ble presset på saksbehandlingen

Innrømte dårlig arbeid ved oppsigelsen – men mener det ikke bør få noe å si.

Hålogaland lagmannsrett behandler saken mellom Bjørnar Bruer og hans tidligere arbeidsgiver Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Prosessen Finnmark fylkeskommune kjørte for å bli kvitt Bjørnar Bruer, etter at ledelsen bestemte seg for at han måtte bort, har blitt møtt med massiv kritikk fra Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof sin side.

I sin avsluttende prosedyre brukte ikke advokat Anders Stenbrenden noe tid på å drodle rundt fylkeskommunens saksbehandling – fram til rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren tok ordet:

– Hva vil dere si om saksbehandlingen fra fylkeskommunens side? Det har fra den andre siden vært vist til at det er mange ting ved fylkeskommunens saksbehandling som er kritikkverdig? påpekte rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren.


– Det har vi fått utdypet i stor detalj gjennom rettssaken. Det jeg nøyer meg med å si er at hvis man tenker bort alle forhold som er blitt borte i løpet av saken, så ville det fortsatt vært truffet et vedtak om oppsigelse, basert på forhold vi har gått gjennom, svarte Stenbrenden.

Det han sikter til er påstandene om manglende forståelse av lederrollen, motarbeiding av ledelsen, samarbeidsproblemer og lojalitets- og tillitssvikt.

– Mener du saksbehandlingen står seg? ville Berggren så vite.

– Saksbehandlingen har ikke på alle punkter vært hundre prosent. Men det bør ikke få betydning for beslutningen dere skal treffe, sa Stenbrenden, henvendt til lagmannsretten.

DÅRLIG SAKSBEHANDLING: Rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren (i midten) ba advokat Stenbrenden vurdere fylkeskommunens saksbehandling. – Ikke helt hundre prosent, repliserte Stenbrenden.  Foto: Tom Skoglund