– De har ikke skydd noen virkemidler

Skolen og fylkeskommunen får det glatte lag i retten.

Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Bjørnar Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof forsøkte i sin avslutningsprosedyre å tegne et bilde av at skoleledelsen og enkeltpersoner i sentraladministrasjonen ved fylkeskommunen uten skrupler kjørte i gang prosessen rundt Bjørnar Bruer.

– De har ikke skydd noen virkemidler. Beskyldningene, omfanget av beskyldningene, ordbruken i disse – og så topper det hele seg ved at fylkeskommunen anmelder Bruer en rekke ganger, for helt grunnløse ting. Man har ikke akseptert henleggelser, man har påklaget disse og kjørt på videre med enda flere ting. Og dette er gjort mot bedre vitende! Av personer i Finnmark fylkeskommune som er jurister, i samråd med ledelsen ved Alta videregående skole, sa Lillehof.

For selv om det er opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen og fylkesrådmann Øystein Ruud som har ansvaret for Bruer-prosessen, så kan de umulig ha vært alene:

– Nå forsøker man å ta avstand fra skoleledelsens (Inger Persen og Ann Kristin Strøm, red. anm) sin side å ta avstand fra anmeldelsene og si at man ikke hadde et ansvar. Men det er ganske åpenbart at sentraladministrasjonen ikke har gjort dette alene. Det var ikke Øystein Ruud som alene satt i Vadsø og tenkte «er det ikke noen hvitevarer som mangler» og deretter anmeldte Bruer for dette. Det bidro skoleledelsen med.


– Her er det altså flere som opererer mot bedre vitende, det er et uttrykk for en holdning til sine ansatte som rett og slett er ille. Og for Bjørnar Bruer har dette vært helt grusomt! Og hva gjør det med ansattegruppa? Hva sier det om Finnmark fylkeskommune? De er en arbeidsgiver som er villig til å bruke slike virkemidler mot sine ansatte.

– Prosessen mot Bjørnar Bruer er i seg selv tilstrekkelig for å kjenne denne oppsigelsen ugyldig, sa Lillehof.