Fakturerte FFK for 700.000 på ett år

Omorganisering av to skoler ga høye utgifter til organisasjonspsykolog.

Organisasjonspsykolog Roar Skare fortalte at Organisasjonspsykologene Skare AS fakturerte Finnmark fylkeskommune for nærmere 700.000 i 2012.  Foto: Arkiv / Organisasjonspsykologene Skare AS sine hjemmesider

nyheter

Organisasjonspsykolog Roar Skare i Tromsø-selskapet Organisasjonspsykologene Skare AS vitnet per telefon i Bruer-saken onsdag.

Her ble prosessen i 2012, med omorganisering av Alta videregående skole, et tema.

– Illojalt

Under denne omorganiseringsprosessen ble det nemlig blant annet arrangert et fellesmøte (5. desember 2012) hvor Bjørnar Bruer tok ordet og kom med kritiske bemerkninger – til tross for at det på forhånd var klargjort at dette ikke var en arena hvor mellomlederne skulle ta opp egne innspill.

Organisasjonspsykologen sa i sin forklaring at han oppfattet dette som illojalt:

– Rektor ønsket å presentere dette for i møtet, slik at man etterpå kunne gå ut i grupper og diskutere dette. Medarbeiderne skulle komme med sine innspill i forhold til foreliggende struktur. Jeg husker at Bjørnar Bruer gjentatte ganger tok ordet, og tok opp og argumenterte rundt problemstillinger som hadde vært belyst i ledergruppa. Jeg opplevde at rektor forsøkte å si at diskusjonene skulle tas i grupper, og at Bruer kunne komme med sine innspill i ledersamlinger. Men Bruer ga seg ikke, og til slutt måtte Inger Persen bryte inn og avslutte seansen.

– Jeg er vant til å jobbe med ledere, og syntes dette var underlig oppførsel. Jeg vil betrakte det som illojalt at en leder som har deltatt i prosessen griper sjansen i en plenumssituasjon med medarbeidere til stede, og fremmer sitt synspunkt. Jeg betrakter det som illojalt overfor ledelsen, og opplever det som dårlig forståelse for lederrollen, sa Skare.

– Dette sa jeg også til rektor, at hun burde ta opp med Bruer og gi han en tilbakemelding på. Jeg var tydelig på at jeg betraktet dette som illojal atferd som hun måtte ta med han.

Ingen stor kunde

Da Bruers advokat Eirin Halvorsen Lillehof tok ordet ville hun blant annet vite hvor stor kunde av Skare fylkeskommunen faktisk er, og om fylkeskommunen er en «god» kunde av Skares seskap.

– Det varierer fra år til år, sa Skare før han ramset opp lista:

  • 2016: 1.100 kr
  • 2015: 49.000 kr
  • 2014: 81.000 kr
  • 2013: rundt 400.000 kr
  • 2012: rundt 700.000 kr

– I 2012 hadde jeg dette prosjektet ved Alta videregående skole og omorganiseringen ved en annen videregående skole. Men samlet sett er ikke Finnmark fylkeskommune noen stor kunde av meg, sa Skare.