Forsøkte å bevise tett involvering

Bjørnar Bruer.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Utspørringen av Bjørnar Bruer fortsatte tirsdag morgen, da fylkeskommunens advokat Anders Stenbrenden hadde ordet.

Fylkeskommunens advokat brukte i sitt innledningsforedrag tirsdag og onsdag i forrige uke mye tid på å bygge opp et bilde av at det har vært et tett samarbeid mellom Bruer, Wenche Mikalsen og hennes mann Jan Birger Mikalsen, som var hovedtillitsvalgt.

Tirsdag forsøkte Stenbrenden å bevise at Bruer i realiteten hadde stor grad av styring ved elevboligene, også i perioder der han var helt eller delvis sykemeldt, og der hans nestleder Wenche Mikalsen hadde lederansvaret.

Blant annet ba advokaten Bruer svare på hvordan ansvarsfordelingen mellom de to var.


– Jeg hadde ansvaret for risikovurderinger og HMS-arbeid, svarte Bruer.

Det har tidligere kommet fram at nestlederen hadde personellansvaret, herunder også turnusarbeidet. Stenbrenden ville imidlertid vite hvorfor Bruer sto som kopimottaker på enkelte mailer og ved en anledning tilsynelatende ble spurt om råd tilknyttet turnusarbeid:

– Jeg har hatt gode og vonde dager i denne perioden. Noen mailer har jeg lest og besvart, andre har jeg ikke sett. Jeg har svart på mailer til Wenche Mikalsen, til rektor, til HMS-leder og andre, mens jeg av og til ikke har sendt svar i det hele tatt, svarte Bruer.

Også møtereferater, der det fremgikk at Bruer hadde deltatt i diskusjoner rundt turnuser, ble trukket fram her, blant annet et møte om turnusplan

– Her skrives det at det var enighet om turnusplanen. Var du involvert i arbeidet med turnus? spurte Stenbrenden.

– Mitt fokus under alt jeg har vært involvert i har vært brannsikkerhet, HMS og risikovurderinger. I forhold til dette så var jeg involvert, ja, sa Bruer.

Tok til tårene

Under utspørringen av Bruer mandag ble det ifølge iFinnmark sterkt for Bruer. Da hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof hadde utspørringen av sin klient, kom hun innom de fem anmeldelsene fra hans arbeidsgiver fylkeskommunen.

– Den første anmeldelsen som kom hadde jeg ikke forventet av arbeidsgiver. Jeg sitter med den følelsen av å bli anmeldt for noe jeg ikke har gjort, sa Bruer ifølge iFinnmark.

– Da sa de at anmeldelsen var oppgradert. De sa at etter tilbakemelding fra politiet, hadde politiet oppgradert forholdet til paragraf 276, og at dette hadde en strafferamme på seks år, sa Bruer, som ifølge avisa tok til tårene:

– Hva tenkte du på da? spurte Lillehof.

– Jeg tenkte på min familie. Hva er det jeg har belastet dem? Skal mine tre barnebarn være uten bestefar? Det går ikke an å beskrive det, sa Bruer.