Ønsker 30-fart i Skaialuftbakken

– Veien i Skaialuft er for smal for høy fart.

Arkivfoto  Foto: TV Nord

nyheter

I et brev til Statens vegvesen ber Skaialuft Vel ved leder Ingolf Uglebakken om at deler av Skaialuftbakken skiltes om fra 50 til 30 km/t når den nye gang- og sykkelveien opp bakken står ferdig om kort tid.

– Minimumsbredden på veien mellom gangvei og rekkverk vil være 5,6 meter. Fratrukket minsteavstand mellom kjørebanekant og rekkverk, samt skulder mot gangvei, blir den effektive kjørebanebredden 4,85 meter. Veien tilfredsstiller da ikke kravet for samlevei med fartsgrense 50 km/t. Denne fartsgrensen er derfor uforsvarlig for deler av bakken, skriver Uglebakken.

Det pekes også på at majoriteten av beboerne må krysse veien for å komme til gangveien, uten at det er tilrettelagt for dette.

– Vi krever derfor 30 km/t forbi bebyggelsen, samt fartsdump i overgangen mellom 30- og 50-sonene, skriver Uglebakken.