FrP ber om uavhengig utredning

Mener alle relevante samfunnsvirkninger må vurderes.

Svein Berg.  Foto: Arkiv

nyheter

Under helgens årsmøte i Alta Frp kom et enstemmig årsmøte frem til at FrP vil be stortingsgruppen om å bidra til å få en uavhengig utredning på sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, der alle relevante samfunnsvirkninger vurderes.

Sitat om innsparing i året er endret, da dette ikke stemmer overens med rapporten.

– I andre deler av landet gjennomføres det utredninger for å finne ut hva som gir best mulig helsetilbud til innbyggerne og hva som er samfunnsøkonomisk mest forsvarlig når det skal investeres i sykehus og helsetjenester. Dette for å få best mulig helsetjenester og trygghet for innbyggerne for hver krone som investeres.

– Årsmøtet vil på det sterkeste oppfordre stortingsgruppen til å bidra for å få en uavhengig utredning på sykehusstrukturen i Vest-Finnmark slik at man tar på alvor at menneskeliv er like viktig for nasjonale politikere, uavhengig av hvor i landet man bor, sier Svein Yngvar Berg i en pressemelding.

Berg viser til utredningen «Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark», som Oslo Economics har gjort på oppdrag fra Alta kommune.

– Denne viser at alternativet med flytting av sykehuset til Alta vil gi en innsparing på 4-500 millioner og i tillegg redde to menneskeliv. For å sitere regjeringens nasjonale sykehusplan:

«Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst.»

– Dette må også gjelde innbyggere og pasienter i Finnmark, sier Berg.