Dette tenker hun om ordene «svikaktig, illojal og urederlig»

I VITNEBOKSEN: Rektor Inger Persen inntok vitneboksen mandag morgen, da Hålogaland lagmannsrett ble satt ved Scandic hotell.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I retten mandag ble rektor Inger Persen kjørt hardt både på formelle spørsmål knyttet til både lovverk, organisering, samarbeidsform og lignende.

Men det som fikk rektoren til å senke stemmen var da hun fikk spørsmål om språkbruken hennes i både møter og brev/mailer til Bjørnar Bruer.

– Harde ord

I et møte i forbindelse med sykemelding falt det mange harde ord, viser referatet fra dette møtet.

– Hva tenker du om ordbruken i dette møtet? spurte advokat Eirin Halvorsen Lillehof.

– Det er harde ord. Og de blir enda tøffere skriftlig.


– Var på Cuba da meldingen kom om Bruers avskjed

Inger Persen sa i retten at hun «ikke så komme», om avskjedigelsen av Bruer.

– Hva tenker du om å bruke ord som hersketeknikker, uredelig, svikaktig og illojal, som ble brukt om Bruer. Hva tenker du om å bruke så sterke ord på en ansatt gjennom 30 år?

Persen mumlet noe som ikke var mulig å høre på tilhørerbenken, før hun med lav stemme la til:

– Det er ikke bra.

– Var det berettiget?

– Ikke så harde ord, jeg burde brukt en annen formulering.


– Har ordbruken endret seg senere, i møter, varsel om oppsigelse, i oppsigelsesskrivet, varsel om avskjed, møter knyttet til avskjeden?

– Jeg har ikke vært involvert i avskjeden. Jeg var med fram til oppsigelsen, etter det var jeg ikke med, svarte en presset Persen.

– Kraftig ordbruk

I oppsigelsen er mye av de «harde ordene» gjentatt. Persen fikk flere spørsmål rundt dette:

– Hvem formulerte oppsigelsen?

– Det var ikke jeg. Vi hadde noen runder på det, men jeg har egentlig bare fulgt råd.


– Visste ikke at kriseberedskap ble satt ut av spill

Rektor hevder det var assisterende rektor som sto for telefonkutt, selv visste hun ingenting.

– Er det ting du reagerte på, som du mente ikke burde stått der?

– Jeg synes kanskje det var litt kraftig ordbruk.

– Men du traff formelt vedtak og har beslutningsmyndighet rundt hva som står i oppsigelsen?


– Jo, men jeg har ikke sås bred juridisk kompetanse. I etterpåklokskapens navn ser jeg at det er ting jeg ville gjort annerledes. Jeg burde fulgt magefølelsen mer her.

– Og hva sa den?

– Jeg tenker spesielt kanskje i forhold til ordbruken. Det hadde ikke trengt å være så harde ord.