– Var på Cuba da meldingen kom om Bruers avskjed

Inger Persen sa i retten at hun «ikke så komme», om avskjedigelsen av Bruer.

VITNET I RETTEN: Rektor Inger Persen.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Under lagmannsrettsbehandlingen av «Bruer-saken» mandag fremkom det at Inger Persen etter eget utsagn kun hadde med oppsigelsen av Bruer å gjøre.

Avgjørelsen om avskjed kom uten at hun visste om det, svarte hun på spørsmål fra advokat Eirin Halvorsen Lillehof:

– Nei, jeg var på Cuba. Jeg fikk bare SMS om at det var kommet en avgjørelse om avskjed. Jeg skrev at jeg «ikke så den komme».

Avskjed-påstand burde vært forkastet?

Det eneste nye momentet som kom fra oppsigelsen fant sted 26. januar til avskjeden kom 4. februar var at politiet skrev et svar på mottatt anmeldelse.

Dette misforsto fylkeskommunens jurister, de trodde politiet hadde «oppjustert» alvorlighetsnivået i forhold til det de trodde var tilfelle i Bruer-saken.

– Hva tenker du om årsaken til at avskjeden kom?

– Det var nok brevet fra politiet, om at de hadde tatt saken.

– Hva tenker du nå, var det grunn til å reagere med avskjed – hadde politiet skjerpet noe?

– Nei, det var bare et standardbrev, ingen grunn til å endre dette.

– Hvorfor har dere da valgt å opprettholde avskjeden overfor lagmannsretten?

– Nå er du inne på juridiske vurderinger, dette kan ikke jeg svare på.

– Har dere ikke diskutert dette, dommen og hva det skulle ankes over?

– Jeg kan ikke si noe der.

Anbefalte anke

Rettens administrator Aksel-Bernhard Berggren ville også vite om Persen og skoleledelsen ga noen tilrådning overfor fylkesrådmannen.

– Jeg syntes tingrettsdommen var veldig ensidig, og ikke viste nyansene og at man burde vurdere å anke. Men jeg kan ikke nok juss til å vite om man skal opprettholde en avskjed, om det er mulig å endre tilbake fra avskjed til oppsigelse, jeg kan ikke noe om det.

– Du var i tingretten, og har vært i lagmannsretten. Er det noe som har endret seg, eller står saken likt? spurte Berggren.

– Det er noen anmeldelser som har blitt henlagt.

– Er det i Bruers favør eller disfavør slik du ser det?

– Det er i favør av Bruer.