Bruer-saken klar for ny rettsrunde

Tirsdag møtes partene i retten igjen.
nyheter

Det er i kommunestyresalen ved Alta rådhus at Hålogaland lagmannsrett settes tirsdag klokka 09.00, i forbindelse med ankebehandlingen av den mest omtalte arbeidsrettssaken i Alta i nyere tid. Bjørnar Bruer, som hevder seg urettmessig oppsagt, møter med sin advokat Eirin Halvorsen Lillehof mens Bruers tidligere arbeidsgiver Finnmark Fylkeskommune representeres av Anders Stenbrenden fra advokatfirmaet Kluge.

Det er satt av ni dager til saken.


Full seier over fylkeskommunen

Må ut med 1,7 millioner etter arbeidsrettssak.

Ugyldig oppsigelse

Bakgrunnen for saken var en bitter konflikt mellom Bjørnar Bruer, som var leder for elevboligene i Alta fra 1998 og fram til han ble oppsagt og deretter avskjediget i begynnelsen av 2015.

Bruer hevdet at avskjedigelsen var ugyldig, og krevde erstatning for dette.


Bruer vant på alle punkter mot fylkeskommunen

Tingretten slakter saksbehandlingen i oppsiktsvekkende klar dom.

Tapte på alle punkter

I Alta tingrett led Finnmark fylkeskommune et sviende nederlag da saken var til behandling i januar. I domsavsigelsen offentliggjort 5. februar ble avskjeden av Bruer gjort ugyldig, han ble frifunnet et subsidiært krav om at avskjeden skulle opprettholdes som en oppsigelse og frifunnet kravet om at arbeidsfoholdet uansett skulle opphøre.

Videre ble fylkeskommunen dømt til å betale erstatning og saksomkostninger på til sammen over 1,7 millioner kroner.


Ønsker å trekke Bruer-anken

Skal behandles i fylkestinget.

Opprør

Som Altaposten tidligere har skrevet var det politiske miljø i opprør som følge av saken. Under en behandling i fylkesutvalget ble det med knappest mulig margin besluttet å ikke stanse ankesaken. Dette til tross for at flere utvalgsmedlemmer for å avslutte saken og godta tingrettens dom.

Blant andre var Høyre splittet i saken, de to utvalgsmedlemmene til Høyre stemte forskjellig. Også Ap skal ha vært splittet – men her slo partipisken inn og partiet stemte samlet for å la fylkesrådmann Øystein Ruud anke saken videre til lagmannsretten.