– Bare Høie kan flytte sykehuset

Helse-Nord-direktøren vil ikke snu i sykehussaken uten å ha politikerne i ryggen.

ÅPENT SINN: Administererende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, vil lese sykehusutredningen med et åpent sinn, men vil ikke love at de klare konklusjonene i utredningen vil gi grunnlag for å bygge opp et akuttsykehus i Alta.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Lars Vorland har ikke rukket å lese rapporten som på punkt etter punkt konkluderer med at helseforetaket må starte arbeidet med å bygge et akuttsykehus for Vest-Finnmark i Alta og et nærsykehus i Hammerfest. Rapporten fra analysebyrået Oslo Economics slår fast at en slik omlegging vil redde liv og spare enormt mye penger, blant annet 29 millioner kroner årlig i reisekostnader for Finnmarkssykehuset.

– Jeg vil ikke kommentere enkeltheter i rapporten før jeg har lest den nøye. Det har jeg ikke rukket så langt fordi jeg har sittet i møte i departemenet stort sett i hele dag, sier administrerende direktør i Helse Nord.

Må ha ny ordre

Av utredningen går det fram at en beregnet helsegevinst ved å bygge akuttsykehuset i Alta er at man vil kunne redde to liv årlig.

– Det er et tungveiende argument. Også at det det vil være en betydelig samfunnsmessig gevinst og at en vil spare store beløp i reisekostnader, men umiddelbart spør jeg meg om utrederne har tatt inn de betydelige investeringene vi gjør i Alta og den samiske helseparken i Karasjok når de har beregnet økonomisk og helsemessig gevinst, påpeker Vorland.

– Er utredningen tungtveiende nok til at Helse Nord vil ta time-out for å utrede en optimal sykehusstruktur i Finnmark?


Rapport: – Sykehusflytting har en positiv netto nåverdi på om lag 450 millioner

Klar tale i utredningen som verken helseministeren, helseforetaket eller Hammerfest-politikerne ønsker.

– Politisk har både nåværende og tidligere helseminister sagt at vi skal ha to lokalsykehus i Finnmark, i Hammerfest og Kirkenes. Vi er allerede kommet så langt i prosessen med å investere i denne strukturen at en endring kun kan skje ved at vi får nye politiske ordrer.

– Er det Høie som må gi disse ordrene?

– Jeg er litt usikker på dette. Kanskje må også Stortinget inn med arbeidsordre til oss, men jeg er som sagt ikke sikker, slår Lars Vorland fast.


– Tåler kritisk søkelys

Alta-ordførerne hevder rapporten er uangripelig.

– Kan lære

Det han er sikker på er at utredningen bestilt av Alta kommune skal leses nøye, og at det er grunn til å lese utredningen med et åpent sinn. Nylige erfaringer for Helse Nord har vist at det lønner seg å lytte til både innbyggere og fagfolk. I flyambulansesaken viste foretakets utredning at et kutt av det ene av to ambulansefly i Alta til fordel for et jetfly i Tromsø, ville gi en bedre akuttberedskap i Finnmark. Sist uke vedgikk Helse Nord at de hadde tatt feil og har lovt å opprettholde ambulanseflyberedskapen.


Høie: – Skuffet over Alta

Mener politikerne har kastet vekk penger på utredningen.

– Vi lytter alltid til fagfolk, og det var nettopp det vi gjorde i ambulanseflysaken. Derfor vil vi ikke avfeie utredningen som nå foreligger, men lese den nøye. Uansett hva som skjer i framtiden vil det være ting her vi kan lære av, slår Vorland fast.

Nye toner

Alta-ordfører Monica Nielsen er svært glad for at sjefen i Helse Nord møter utredningen med tillit og et åpent sinn.

– Det er nye toner fra Helse Nord og Lars Vorsland. Det er jeg veldig glad for. Ingen hos Alta kommune har forventet at Helse Nord skulle snu på dagen, og at de nå åpner for en dialog er svært positivt. Ambulanseflysaken viser at Helse Nord ikke legger prestisje i tidligere standpunkt, og jeg kan love at Alta kommune skal bidra til en god dialog om framtidig sykehusstruktur, klargjør Alta-ordføreren.

– Høie snur ikke

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) konstaterer i hans umiddelbare kommentar er at det ikke er noen overraskelser i verken argumentasjon eller konklusjonen i rapporten som legges frem.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover det enn at jeg ser frem til den politiske behandlingen i Alta kommune og de konklusjoner kommunestyret vil trekke. Det er vel heller ikke vanskelig å spå at det kan bli svært utfordrende å få både Helse Nord og helseministeren til å endre sine vedtak selv etter at rapporten med sine konklusjoner er fremlagt, sier Simensen og understreker at han er svært glad for at grunnsteinen for Alta Nærsykehus er lagt ned. Det betyr at man er i gang med å ytterligere bedre helsetilbudet til befolkningen i Alta og Kautokeino.