Veiledningssenteret fikk folkehelseprisen

– Gjør en stor innsats for å ivareta pårørende.

FIKK PRIS: Grete Rugland, Line Ottem og de andre ansatte ved veiledningssenteret har blitt tildelt folkehelseprisen. (Arkivfoto)  Foto: Kita Eilertsen

VeNN

Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge AS (VeNN) ble opprettet i 2011. Senteret eies av Norske Kvinners sanitetsforening (N.K.S.) Troms og Finnmark. Senteret gir et lavterskeltilbud til pårørende til rusmiddelavhengige.

nyheter

Hovedutvalget for kultur og samferdsel delte i dag ut fylkets folkehelsepris 2016 til Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge (VeNN).

I begrunnelsen fra juryen heter det at «Veiledningssentret er et godt supplement til kommunale helse- og omsorgsarbeid. De gjør en stor innsats i å ivareta pårørende, som ofte ikke blir sett og ivaretatt innenfor «den tradisjonelle» kommunehelsen. Slik er VeNN en kombinasjon innenfor behandling/oppfølging og forebygging.»

Videre heter det at VeNN mottar årets folkehelsepris fordi de gjør bidrar med åpenhet rundt pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annet utadrettet virksomhet.

Folkehelseprisen består av en sjekk på 30.000 og et kunstverk. Prisen gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i fylket, og som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige.

– En fantastisk dag

Vi er glade, stolte og svært takknemlige for at Finnmark fylkeskommune gav oss Folkehelseprisen 2016. Ved å gi oss denne har de anerkjent viktigheten av og løftet pårørendearbeidet vårt og andres. Prisen er like mye en pris til alle pårørende til rusavhengige. Denne prisen betyr mye for mange, sier daglig leder, Grete Sætermo Rugland.

Totalt ble det foreslått ni forslag til prisen:

  • Margit Djuve Edland
  • Máze gilisearvi / bygdelag
  • Hans Henrik Kristiansen
  • Ann Kristin Kvalsvik
  • Trond Mohn
  • Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge AS
  • Saga grendelag Alta
  • Marit Barbo
  • Bossekop ungdomslag