Håper på pengehjelp over statsbudsjettet

– Forventer at regjeringen kompenserer for størrelsen.

Johan Vasara, ordfører i Kautokeino.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Kautokeino-ordfører Johan Vasara sier til NRK at han håper på hjelp til å takle kommunens økonomiske utfordringer.

– Vi har for eksempel rundt 10 mil til kommunegrensen for å hente skolebarn. Bare det koster rundt to millioner kroner. Derfor forventer vi at regjeringen kompenserer for størrelsen, sier Vasara til NRK.

Arbeidsledighet, særlig knyttet til endringene i reindrifta, er et annet punkt Vasara har håp om å få hjelp til åp takle.