– Alta-hatet slo ut Sjåstad

– Runar har vært for Alta-vennlig sett fra Hammerfest.

MISTILLIT: Hammerfest Ap uttrykker mistillit til Runar Sjåstad og vraker han fra 1. plassen på stortingslista til Ap.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Torsdag kveld fulgte medlemsmøtet i Hammerfest Ap opp styrets anbefaling om å kaste Runar Sjåstad fra topplassen på stortingslista til Ap, til fordel for Ingalill Olsen. Frp-profil Rut Olsen tror velgerne i Alta, langt inn blant Ap-sympatisørene, har merket seg at den foreslåtte toppkandidaten til Hammerfest Ap, Ingalill Olsen, representerer en anti-Alta-holdning.

– Motarbeider Alta

– Utad framstår det som merkelig at Alta Ap kjemper så til de grader for en som bare motarbeider Alta. Slike politikere har vi da nok av i Finnmark, klargjør Rut Olsen og legger til:

REAGERER: Rut Olsen (Frp) reagerer på vegne av velgerne i Alta på at sentrale partifolk i Ap slår ring om Ingalill Olsen, en politiker hun oppfatter å ha anti Alta-holdning.  Foto: Jarle Mjøen

– Jeg har vært med lenge i politikken og kjent Alta-hatet på kroppen. Så det siste vi trenger er en som skal sendes til  Oslo for å motarbeide Alta fra Stortinget.

Alta Ap har vært delt i synes på Olsen. I sin første behandling av nominasjonen på medlemsmøtet i Alta Ap i mai, var det kun tre stemmers overvekt for at Olsen i det hele tatt skulle få plass på lista. I nominasjonsrunde to gikk Alta Ap for Ingalill Olsen på 2. plassen, selv om et stort mindretall ønsket det annerledes.

Sterke reaksjoner

Altapostens oppslag onsdag om at styret i Hammerfest Ap ønsket å kaste Sjåstad fra toppen av stortingslista til Ap, har også fått politiske motstandere til å reagere. Rut Olsen tror Sjåstad ble oppfattet som for Alta-vennlig i Hammerfest og nå står i fare for å bli vraket.

Ingalill Olsen  Foto: Jarle Mjøen

– Vi fra andre partier bør egentlig ligge langt unna innblanding i nominasjonen til Ap, men det som nå skjer gjør det nødvendig å kreve svar på vegne av velgerne i Alta. De bør få klare svar på hvilke holdninger som finnes i både i Finnmark Ap og Alta Ap. Mitt spørsmål er: Hvordan i alle dager kan Alta Ap jobbe aktivt for en politiker som vil legge ned sykehusbåten og motarbeider kommunestyret i Altas krav om utredning av sykehusstrukturen? Det er oppsiktsvekkende dersom Ap kommer til velgerne i Alta med ei liste med Ingalill Olsen på sikker plass, er Frp-politikerens påstand.

– For Alta-vennlig?

Rut Olsen har gjennom mange år i fylkestinget blitt godt kjent med fylkesordfører Runar Sjåstad, en politiker hun har stor respekt for. Olsen, som denne våren har meldt seg ut av Kystpartiet og inn i Frp, reagerer på forklaringen fra lederen i Hammerfest Ap om hvorfor Sjåstad ikke har tillit. Ifølge partileder Erik Fjeldstad er misnøyen basert på at forespørsler om tilgang til passasjerbelegg og data rundt den omstridte  Vargsundexpressen er blitt avvist av fylkeskommunen.

– Jeg forstår det sånn at Runar har vært for Alta-vennlig sett fra Hammerfest side når han ikke har vært villig til å være med på kjøret mot båtruta. Min opplevelse, og den tror jeg også deles av mange i Alta, er at båten er et tilbud som er og vil bli viktig for folk i Alta. Den knytter byene våre tettere sammen. Båten er spesielt viktig for mange pasienter som skal benytte Hammerfest sykehus. Når Hammerfest vil ha Olsen på topp, er spørsmålet om hun stiller seg bak Hammerfest Aps syn på hurtigbåtforbindelsen og er allierte i kampen for å få stoppet ruta, spør Frp-politikeren.

Ingen kommentar

Altaposten har vært i kontakt med Ingalill Olsen i forkant av medlemsmøtet i Hammerfest Ap.  Vi ba om en kommentar til påstandene fra Rut Olsen om at hun representerer en anti Alta-holdning, men likevel har støtte fra partikameratene i Alta Ap. Samtidig ønsket vi også en kommentar på at Hammerfest Ap syntes å vrake Runar Sjåstad til fordel for henne selv. I en sms svarte Ingalill Olsen følgende like før medlemsmøtet tok til i går ettermiddag:

«Jeg har ingen kommentar til nominasjonsprosessen i Finnmark Ap. Den foregår i hvert enkelt kommuneparti og adresseres til valgkomiteen.»

– Ikke Alta-hat

Leder i nominasjonskomiteen i Finnmark Ap, Bjørn Johansen, sier til Altaposten at han i prosessen med å sy sammen ei god liste ikke har opplevd noe som minner om Alta-hat.

– Det som skjer i Hammerfest er en del av en demokratisk prosess. Utover det har jeg ingen kommentar. Når det gjelder påstanden om en anti-Alta-holdning har jeg ikke følt på den, og min opplevelse er tvert om at Alta er  strategisk viktig for oss alle, klargjør Johansen.

I Alta Ap er «sjokket» over mistilliten til Runar Sjåstad fra Hammerfest i ferd med å avta.

– Lederen i Hammerfest Ap sier at det vil bli en øst-vest kamp om topposisjonene. Det som er helt klart er at at Alta Ap ikke vil støtte forslaget fra Hammerfest. Vi går for vår egen liste, helt fram til den eventuelt viser seg å ikke kunne bli vedtatt på nominasjonsmøtet i Vadsø. Da er vi klar til å forhandle og finne gode samlende løsninger, sier sentrale Ole Steinar Østlyngen i Alta Ap.

Han deler ikke Rut Olsens syn på Ingalill Olsen.

– Jeg tror ikke hun er mot Alta. Hun bor jo halve året på Kronstadbakken og bør ha gode forutsetninger til å forstå Altas behov og utfordringer, sier han.

  • Medlemsmøtet i Hammerfest samlet kun 17 medlemmer. Ingalill Olsen fikk første plass, men på 2. plass ble det reist motforslag til styrets innstilling på Hammerfests Tarjei Jensen Bech. Seks av de frammøtte ønsket Runar Sjåstad på 2. plass, men tapte voteringen mot 10 stemmer. En stemte blankt. Runar Sjåstad ble enstemmig ført opp på 5. plass.