Lover å ha alt klart til scootersesongen

Ja, det blir kjøring på islagte vann til vinteren.

BEROLIGER SCOOTERFØRERNE: Seksjonsleder Jon Håvar Haukland (t.v) skal ha en sak klar til kommunestyrebehandling før scootersesongen er i gang. (Arkivfoto)  Foto: Merete Arnesen

nyheter

I fjor åpnet myndighetene for å la scooterbrukere kjøre på islagte vann med scooter. Der scooterløypa krysser et vann skal det være mulig å kjøre ut av løypa, og hvor som helst på det aktuelle vannet.

Kravet er at det gjøres et arbeid lokalt, blant annet ved å kartlegge friluftsområder, før slik kjøring tillates på vannene det søkes om.

Bekymret

Svein Berg (Frp) føler det har vært rimelig stille rundt saken helt siden i vår, og er bekymret for at saken er glemt:

– Det virker ikke som at politisk ledelse har tatt fatt i saken, og jeg er bekymret for at man ikke får på plass alt det som er nødvendig før langt uti sesongen – eller i verste fall til neste år. Saken er fortsatt ikke kommet til politisk behandling, da blir jeg bekymret. For det kan ende med at saken returneres til administrasjonen for ny behandling, eller lignende, og da går tiden fort, sier Berg.

I rute

Ole Steinar Østlyngen (Ap) kan berolige Berg og andre scooterentusiaster. Ifølge Østlyngen er Alta godt i rute:

– Vi har kartlagt friluftsområdene, og skal være i rute. Vi har fått lovet på tro og ære at alt skal være klart til starten av scootersesongen, sier Østlyngen.

– Og jeg tror vi helt klart skal få dette til. Vi er også straks ferdig med å få ferdig de nye løypene som går på tvers av kommunegrensene, mot nabokommunene Porsanger, Kvalsund og Kautokeino. Her har dessverre ikke nabokommunene våre kommet i gang med kartleggingen av friluftsområder ennå, så dette spørs det om vi får i stand før scootersesongen, sier han, og henviser til leder ved seksjon for miljø Jon Håvar Haukland for ytterligere informasjon hva angår ståa i saken.

– Ligger godt an

Haukland bekrefter overfor Altaposten det Østlyngen sier:

– Vi ligger godt an. Vi har gjort ferdig utredningsarbeidet som skal til, et omfattende arbeid, og saken har også vært ute på høring. Det er ikke startet noen bearbeiding av dette ennå, slik at vi kan legge fram noen endelig sak for behandling i kommunestyret, dette da vi har hatt andre saker vi har måttet prioritere. Men vi skal være ferdig med arbeidet før kommende scootersesong, slik kommunestyret har bedt om.