Mann svindlet NAV for 194.000

– Streifet han at dette var penger han ikke hadde krav på.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

I en nylig avsagt dom ble mannen i 50-årene fra Alta dømt i Alta tingrett til 60 dager fengsel, samt må betale er erstatning til NAV på 40.003 kroner.

Mannen sto tiltalt for å i perioder i 2011, 2012 og 2013 ha mottatt dagpenger han ikke hadde krav på.

Han mottok til sammen 194.315 kroner.

På de elektroniske meldekortene til NAV opplyste at han hadde arbeidet 688,5 timer til tross for at han faktisk hadde jobbet 2 606,5 timer. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger.

– Hvilket medførte tap eller fare for tap for NAV, heter det.

Tiltalte møtte og erkjente straffeskyld.

– har gjort noen grove feil

Tiltalte har for retten forklart at saken er dumskap fra hans side, og at han har «gjort noen grove feil». På tidspunktene tiltalen gjelder arbeidet han i turnus. I følge hans forklaring jobbet han over 300 timer i løpet av 14 dager, og hadde tre uker fri. I friperiodene oppga han i meldekort somarbeidsledig at han arbeidet 0 timer, mens han i periodene han arbeidet oppga at han arbeidet 7,5 timer dager.

Mannen forklarte videre at da han sendte inn meldekortene, «tenkte han at det var trygt å ha arbeidsledighetstrygd i tilfelle han ble uten jobb». Samtidig kan ha streifet ham at dette var penger han ikke hadde krav på. Da forholdet ble oppdaget, begynte han å betale tilbake det han skyldte.

Retten på sin side mener det er bevist utover enhver rimelig at mannen handlet med vinnings hensikt, og at han har handlet forsettlig.

Dommen var enstemmig.

Saken er ikke rettskraftig og kan ankes til lagmannsretten.