Ba om fire uker varetekt for begge kidnappingssiktede

Siktet for å ha kidnappet mann i 20-årene.

TIL RETTEN I MAJA: De to siktede ble fraktet hver for seg til tingretten, i forbindelse med fengslingsmøtene.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Fredag ble det gjennomført to fengslingsmøter i Alta tingrett. Aktor skal i løpet av fengslingsmøtene ha bedt om at de to siktede, en mann i 30-årene fra Hammerfest og en mann i 40-årene fra Alta, begge ble ilagt fire ukers varetektsfengsling. Etter hva Altaposten forstår er det ikke snakk om brev- og besøksforbud.

Som Altaposten tidligere har skrevet er de to siktet for frihetsberøvelse, tvang og vold mot en mann i 20-årene.

Altaposten kjenner til at begge mennene nekter for påstandene, og at de stiller seg uforstående til det hele.

De to fengslingsmøtene ble gjennomført av to forskjellige dommere, dommerfullmektig Ingrid Aamodt og sorenskriver Bjørnar Leistad. Tingretten er ventet å avgi kjennelse i begge sakene utover fredag ettermiddag.