– Vil løse hybelkrisen

Høyre avviser at de er handlingslammet. Ting tar bare tid.

FIKK LÆRING: Høyres Kent Gudmundsen (i midten) var i Alta for å lære mer om skolesituasjonen og ikke minst hva som må gjøres for å gi rundt 300 borteboende elever tilbud om en plass å bo. Alta Høyre med leder Bjørn Roald Mikkelsen og gruppeleder Marianne Haukland ga Gudmundsen viktige innspill.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det er snart to år siden Jonny Ingebrigtsen (SV), ansvarlig for videregående opplæring i Finnmark, tok med seg Høyres daværende ordfører i Alta, Laila Davidsen, og Frp-varaordfører Ronny Berg for å møte toppledelsen i det Høyre-styrte Kunnskapsdepartementet. Målet var å sikre momsfritak for bygging av elevhybler i Finnmark, og dermed muligheten til å få realisert et stort hybelprosjekt ved Alta videregående skole. Delegasjonen ble møtt med forståelse, men reiste hjem uten lovnader eller bedret finansiering.

– Behovet for å likestille bygging av elevhybler med studentboliger er åpenbart. Det vil kunne bidra til å få flere hybelprosjekt, noe det åpenbart er behov for i Alta og Finnmark, er beskjeden fra Kent Gudmundsen, tidligere fylkesråd for utdanning i Troms, nå stortingsrepresentant for Høyre og medlem av utdanningskomiteen. Han har også fått plass i programkomiteen til Høyre.

Mandag var han i Alta.

– Jeg er her blant annet for å skaffe mer kunnskap om hybelsituasjonen og hvordan det som betegnes som hybelkrise kan løses, sa han til Altaposten.

Null uttelling

Da delegasjonen fra Finnmark og Alta inntok Kunnskapsdepartementet ble de møtt av en statssekretær pluss en politisk rådgiver. Forståelsen for de særlige utfordringene i Finnmark var stor. Beskjeden var likevel nedslående.

– Vi mener at det er fornuftig at Staten blir med på spleiselaget og gir momsrefusjon. Det fikk vi et klart nei til. Begrunnelsen er at dagens regelverk ikke hjemler dette, og at en særbehandling av Finnmark kunne skape presedens, fortalte Johnny Ingebrigtsen til Altaposten etter møtet.

Han la til at problemet er at politikere i Oslo er vant med at maksimal reiseavstand for elevene til sin videregående skole er noen kilometer med trikken, mens elever i Finnmark kan ha reiseavstand på 40 mil til skolen.

Vanskelig for Høyre

For regjeringspartner Frp har ikke saken vært vanskeligere enn at en enstemmig programkomité sist helg vedtok å gå inn for at regelverket for bygging av elevhybler sidestilles med regelverket for bygging av studenthybler. Det vil gi momsfritak, sikre investeringsstøtte og garantere grunnlån fra husbanken. I Høyre er det ikke så enkelt.

– Sånne regelendringer tar tid. Det er snakk om penger, og da blir det også et budsjettspørsmål. Flere departement er involvert så det må være forståelse for at sånne ting tar tid, påpekte Gudmundsen med støtte fra leder i Alta Høyre, Bjørn Roald Mikkelsen, og gruppeleder Marianne Haukland.

– Men vi nærmer oss to år etter møtet i departementet og ingenting har skjedd?

– Som sagt er hybelsituasjonen en av grunnene til at jeg har tatt turen til Finnmark. Min ambisjon er å få gjort noe med dette, og i alle fall få inn formuleringer i programmet for 2017-21, klargjør Kent Gudmundsen og får applaus fra de lokale partitoppene Mikkelsen og Haukland.

– Skolen bør kunne tilby 150 elevhybler

På Alta videregående skole møtte en av Høyres mest sentrale skolepolitikere, Kent Gudmundsen, både rektor og representanter for elevrådet. Her fikk han virkeligheten beskrevet; fylkeskommunen som har ansvaret for borteboende elever har kun 59 elevhybler, samtidig som behovet er anslått til 150.

– Det ble opplyst at fire elevhybler står ledige, men det tolker jeg ikke som at det ikke er behov for å bygge flere. Det er åpenbart mange grunner til at de borteboende elevene har funnet seg andre alternativer enn fylkeskommunens hybelbygg, påpeker Gudmundsen og understreker at han ikke trekker i tvil at underdekningen er stor.

Eget prosjekt

Alta videregående skole har rundt 1000 elever. Av disse er det rundt 300 borteboende. Utvidelsen av skolen gjorde at det gamle internatbygget ved skolen ble revet uten at hyblene er erstattet.

Alta kommune har som vertskommunebidrag utredet og laget et forprosjekt for et hybelprosjekt i Alta.  En ubrukt skolefløy vis á vis Finnmarkshallen skal bygges om til elevhybler, er planen. Skisseprosjektet viser at det kan etableres 70 elevhybler for en pris på nær 60 millioner kroner. Av totalkostnaden utgjør moms nesten 11 millioner kroner. Med husbankstøtte og gunstig lån i tillegg til momsrefusjon, vil hybelprosjektet ha en langt mer realistisk finansiering.