Kvinne dømt for NAV-svindel

Rapporterte feil timer til NAV – mente det ville jevne seg ut.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

I en fersk dom fra Alta tingrett heter det at kvinnen fra Alta i tidsrommet desember 2011 til desember 2013 forledet NAV til å urettmessig utbetale 100.155 kroner i dagpenger ved å gi uriktige opplysninger i elektroniske meldekort.

På tidspunktet for utbetalingen av dagpenger hadde tiltalte en fast stilling, med stillingsbrøk 18,66 prosent. Hun var i tillegg tilkallingsvikar.

Tiltalte forklarte for retten at hun, i den perioden som er angitt i tiltalen, i hovedsak førte opp 19 timers arbeid per uke, men at dette ikke tilsvarte det antallet timer hun faktisk arbeidet. Grunnen var at 19 timer per uke omtrent tilsvarte 50 prosent stilling. Hun visste at dersom hun arbeidet mer enn 50 prosent stilling, ville hun miste retten til dagpenger.

I meldekortene til NAV oppga hun å jobbe 1228 timer, mens det riktige antallet var 1726,5 timer.

Tiltalte møtte i Alta tingrett og tilsto handlingen.

– Mistet kontroll

Kvinnen forklarte handlingen med at hun over tid ikke ville jobbe mer enn 19 timer, og at det ville «jevne seg ut». Hun har videre forklart at hun «mistet kontrollen» på hvor mye hun arbeidet som vikar.

Forklaringen med at ting ville jevne seg ut, bet derimot retten ikke på.

– Tiltalte har oppgitt feilaktig timeantall for å sikre at hun ikke mistet retten til dagpenger. Hun har ikke hatt noe annet formål ved feilrapporteringen, enn å sikre seg en vinning. Hun har dermed handlet bevisst og med vinnings hensikt, heter det.

Kvinnen dømmes til 21 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, samt ilegges 2.000 kroner i saksomkostninger.