Gir gass for stortingsplass

Bengt Rune Strifeldt ut av tenkeboksen. Han går for stortingsplass for Frp.

KLAR: Bengt Rune Strifeldt går for en topplass på Frp-lista etter måneder i tenkeboksen. Alt tyder på at Strifeldt også får partiets tillit.  Foto: Arkiv

nyheter

Strifeldt har brukt sommeren til vurderingen, men er nå klar for å sikre Alta en stemme på «tinget». Gruppelederen ble allerede tidlig i vår lansert som politikeren som skulle overta stafettpinnen for Frp når Jan Henrik Fredriksen gir seg etter flere perioder som partiets finnnmarksrepresentant på Stortinget.

– Om jeg er favoritt til å inneha førsteplassen vil jeg ikke ha sagt noe om, men jeg har tidlig blitt forespurt for en plass høyt på lista. Etter å ha uttrykt interesse, har jeg brukt sommeren til å gå noen runder med meg selv, mine nærmeste og selvsagt partifeller om jeg både har det som skal til –  og ikke minst om det praktisk ligger til rette for at jeg skal kunne følge opp tilliten fra velgerne på Stortinget.

– Og du har landet på?

– At jeg går 100 prosent for en slik oppgave, om partiet ønsker å gi meg tilliten.

– Alta viktig

Strifeldts beslutning vil etter alle solemerker utløse applaus i Frp. Ikke bare i lokalpartiet, men også i store deler av fylkespartiet. Lite tyder på at det vil bli lansert noen realistisk motkandidat til Strifeldt i forhold til 1. plassen på lista, men endelig nominasjonsmøte er ikke før i januar 2017.

– For å vinne valget blir Alta utrolig viktig, men ingen parti vinner valget kun med suksess i Alta. Derfor er jeg glad for tilbakemeldingene fra andre deler av Finnmark til meg og andre Alta-politikere i Frp, om at vi framstår som fylkespolitikere. Generelt har utfordringen for mange Alta-politikere vært at de blir oppfattet som som nettopp det. Men vi jobber for hele fylket, påpeker Strifeldt.

– Nominasjonen avgjør

Han er imidlertid klar på at Alta blir utrolig viktig for  å sikre fortsatt Frp-representasjon fra Finnmark på Stortinget.

– Det er her en tredel av velgerne befinner seg. Leverer ikke partiene overfor Alta-velgerne er valget tapt. Mye kan avgjøres allerede i nominasjonen, og uten kandidater fra Alta på «sikre» plasser, vil partiene som velger vekk Alta-profiler få problemer å selge lista inn hos velgerne.

– Så mye avgjøres av hvem hovedmotstander Ap velger å plassere på sikker plass?

– Ja, det er nok noe også Ap selv er fullstendig klar over. Alta Ap har i liten grad nådd opp med sine kandidater på Ap-lista de siste valgene. Hva årsaken er skal jeg ikke spekulere i, men det synes ikke som Alta Ap har gjennomslag i fylkespartiet. For meg og Frp handler det likevel ikke om Ap, men om at vi hver eneste dag fram mot valget i 2017 må levere. Etter grundig overveielser er jeg både motivert og klar for å gi alt jeg har for å få tilliten, slår Bengt Rune Strifeldt fast.